Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2018-09-11

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ 6-7 WRZEŚNIA 2018

W dniach 6-7 września w dobrzyckim pałacu odbyła się kolejna już edycja konferencji naukowych organizowanych przez Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął referat wstępny prof. dr. hab. Antoniego Z. Kamińskiego z Instytutu Nauk Politycznych PAN, po którym zaprezentowany został dokument filmowy ukazujący drogę życiową Gościa Honorowego konferencji – Izabeli Marii z Bojanowskich Dzieduszyckiej, zasłużonej działaczki społecznej i założycielki Stowarzyszenia Przymierze Rodzin. Druga część sesji poświęcona była rozważaniom na temat genezy polskiej inteligencji i jej relacji z warstwą ziemiańską. Referaty wygłoszone przez prof. dr. hab. Jarosława Kitę z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, dr. Marię Korybut-Marciniak z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr hab. Andrzeja Z. Przegalińskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Lubelskiego dały początek interesującej dyskusji rozpoczętej głosem prof. dr. hab. Tadeusza Epszteina z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.Drugiego dnia konferencji dyskutowano o kolekcjonerstwie i amatorskiej działalności artystycznej ziemian i ziemianek. Obrady otwierał referat prof. dr. hab. Tadeusza Epszteina, omawiający kwestię problemów badawczych dotyczących kolekcji artystycznych gromadzonych kiedyś w domach ziemiańskich – w interesującej dyskusji na ten temat, rozpoczętej wystąpieniem dr. Agnieszki Łuczak, głos zabrało również wielu innych uczestników konferencji. Dalsze referaty, na ciekawych, a często mało znanych przykładach uzdolnionych malarsko przedstawicieli środowiska ziemiańskiego, omawiały zagadnienie amatorskiej twórczości artystycznej w dworach i pałacach, której poświęcona jest również prezentowana obecnie w dobrzyckim pałacu wystawa czasowa. Prof. dr hab. Jarosław Kita omawiał powyższe zagadnienie na przykładzie wybranych ziemianek z Królestwa Polskiego. Adam Paczuski z toruńskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa zwrócił uwagę na ciekawą, a niemal zupełnie nieznaną twórczość Czesława Moniuszki – ojca sławnego kompozytora i autora interesujących rysunków z kampanii 1812 r. Kolejne wystąpienia – Ewy Siejkowska-Askutji, Agnieszki Salamon-Radeckiej i Jarosława Mulczyńskiego z Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Jacka Malkowskiego z Ostrowa Wlkp. – poświęcone były często zapomnianej obecnie twórczości niektórych ziemian wielkopolskich – znanego bardziej jako społecznik Seweryna Mielżyńskiego, jednego z pionierów polskiej grafiki artystycznej – Jana Kazimierza Mycielskiego z Wydaw, Stanisława Szembeka z Wysocka Wielkiego oraz Dory Mukułowskiej. Całość uzupełniło wystąpienie długoletniego badacza dziejów dobrzyckiej rezydencji Kazimierza Balcera, poświęcone działalności kolekcjonerskiej i artystycznej przedstawicieli rodów Turnów i Czarneckich.

Podobnie jak w latach poprzednich, także i tym razem konferencja spotkała się z szerokim odzewem wśród przedstawicieli środowiska ziemiańskiego oraz ośrodków naukowych z całego kraju. Gościliśmy m.in. prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, dr. Marcina Schirmera, członków Zarządu Głównego, dr. Macieja Rydla i Danutę Prus-Głowacką, Wandę Niegolewską – prezesa Oddziału PTZ w Poznaniu, Włodzimierza Mazurkiewicza – dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dr. Agnieszkę Łuczak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu i prof. Mariana Wolskiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W trakcie konferencji Muzeum otrzymało do zbiorów cenny dar przekazany przez prof. Mariana Wolskiego – rysunek parku w Dobrzycy z 1908 r., autorstwa Stanisławy z Czarneckich Horochowej. Zabytek to tym cenniejszy, że stanowi jeden z zaledwie kilku zachowanych rysunków autorstwa przedstawicieli rodu Czarneckich, wśród których znajdował się cały szereg osób posiadających wykształcenie artystyczne i obdarzonych zdolnościami plastycznymi.

Podobnie jak poprzednie konferencje, także referaty i wystąpienia dyskusyjne z tegorocznej konferencji wydane zostaną w osobnym wydawnictwie pokonferencyjnym. Podczas wczorajszych obrad miała natomiast miejsce prezentacja tomu z konferencji w 2017 r. poświęconej dobrzyckim bohaterom czasów napoleońskich – Augustynowi Gorzeńskiemu, Kazimierzowi Turnie i mieszkającemu przez szereg lat w Dobrzycy Józefowi Wybickiemu.

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER