Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

DWORY I PAŁACE


POWRÓT

 

POWIAT PLESZEWSKI


Borucin

DWÓR zbudowany został z cegły w połowie XIX w. Ok. 1884 r. rozbudowany został o piętrową część wschodnią. Człon środkowy jest parterowy, nakryty wysokim dachem dwuspadowym oraz częściami parterowymi, nowszymi, z dachami czterospadowymi. Wzniesiony został na planie litery T. Fasada posiada pseudoryzalit, poprzedzony kolumnowym gankiem, nakrytym balkonem. Otwory okienne zamknięte są prosto; posiadają profilowane opaski i dekoracyjne nadokienniki i płyciny poniżej parapetu. Wewnątrz, w holu zachowały się ozdobne schody i boazerie z 4. ćwierci XIX w., a  w salonach - rozety i fasety na suficie.

WIĘCEJBroniszewice

Pałac ceglany zbudowany został w 1892 r. dla Józefa Brandta, w stylu neoklasycystycznym dla Józefa Brandta (data i inicjały właściciela znajdują się na zewnątrz wieży). Nie posiada piwnic. Korpus główny jest piętrowy, nakryty dachem czterospadowym. W narożu znajduje się wysoka wieża nakryta hełmem ostrosłupowym, z iglicą. Wzniesiony został na planie prostokąta. Od południa posiada ryzalit. Elewacje są tynkowane i za wyjątkiem zachodniej – boniowane, ozdobione profilowanym gzymsem kordonowym i wieńczącym. Występują kanelowane pilastry w wielkim porządku.

WIĘCEJBronów

Dwór wzniesiony został w 1. połowie XIX w. i rozbudowany w końcu XIX w. o skrzydło wschodnie i werandę południową. Jest murowany z cegły, parterowy, nakryty dachem łamanym, polskim, z facjatami, podpiwniczony. Skrzydło wschodnie jest piętrowe, nakryte dachem czterospadowym. Skrzydło wschodnie posiada gzyms wieńczący z konsolkami i dekoracyjne nadokienniki. Elewacje posiadają drewniane kaferki w dachu części parterowej. Wewnątrz, w salonie zachowała się podłoga fryzowa o kompozycji koncentrycznej. Na północ od dworu znajduje się oficyna z 1. ćwierci XX w., ceglana, piętrowa, z wysokim dachem naczółkowym, zryzalitowana.

WIĘCEJBrzezie

DWÓR wybudowany został w 3. ćwierci XIX w. (w 1880 r.?) w cegle. Jest parterowy i posiada piętrową, zryzalitowaną część środkową; nakryty jest dachami dwuspadowymi o niewielkim nachyleniu.

WIĘCEJChorzew

Pałac wybudowany został na przełomie 3. i 4. ćwierci XIX w. w stylu eklektycznym, z użyciem form neogotyckich. Jest murowany z cegły. Składa się z kilku trój- i czterokondygnacyjnych brył, nakrytych osobnymi dachami pogrążonymi i z wieży. Posiada rzut asymetryczny, rozczłonkowany.

WIĘCEJCzarnuszka

Dwór wzniesiony został w 4. ćwierci XIX w. z cegły. Jest parterowy. Posiada mieszkalne poddasze. Nakryty jest wysokim dachem dwuspadowym. Posiada plan prostokąta i przybudówkę wejściową od wschodu. Ganek jest cofnięty i umieszczony w płytkim ryzalicie frontowym. Elewacje posiadają u dołu wysoki cokół. W strefie pod okapem ozdobiony jest szerokim pasem z płycinami.

WIĘCEJCzechel

Pałacyk  to budynek w stylu secesyjnym, wybudowany ok. 1900 r., murowany, posiadający urozmaiconą bryłę. Część wschodnia i środkowa są piętrowe, nakryte dachem czterospadowym, a zachodnia – parterowa, nakryta dachem trójspadowym. Od południa znajduje się piętrowy ryzalit, nakryty dachem trójspadowym.

WIĘCEJFabianów

Pałac wzniesiony został ok. 1900 r. w stylu eklektycznym, z zastosowaniem wzorów historyzujących i rozbudowany o przybudówkę wejściową od frontu, pobudowaną w miejsce dawnego tarasu. W 1972 r. adaptowany został na Dom Pomocy Społecznej.

WIĘCEJGołuchów

Zamek powstawał w kilku etapach. Przed 1443 r. istniał już rycerski murowany dwór obronny z czterema ośmiobocznymi wieżami narożnymi. Od. 1507 r. stanął zamek (zachowany, z późniejszymi przebudowami, do dzisiaj) wybudowany staraniem Rafała Leszczyńskiego, starosty generalnego Wielkopolski. Prawdopodobnie do 1535 r. powstało skrzydło wschodnie; możliwe, że również - zachodnie. Ok. 1560 r. oba skrzydła połączono skrzydłem południowym, tworząc czworobok i dodając od południa i wschodu arkadowy krużganek.

WIĘCEJGrab

Pałac wzniesiony został w latach ok. 1805-1810 w stylu klasycystycznym, być może według projektu architekta z Warszawy, Stanisława Zawadzkiego, który ukończył dopiero co pałac w Dobrzycy. W połowie XIX w. został rozbudowany o skrzydło wschodnie, w 4. ćwierci XIX w. dobudowano czterokondygnacyjną wieżę od zachodu i taras, jednocześnie przebudowując wnętrza.

WIĘCEJJanków

Dwór wybudowany został w 1. połowie XIX w. Na początku XX w. został nadbudowany i rozbudowany o skrzydła boczne. Jest ceglany, dwukondygnacyjny. Ściany działowe piętra są drewniane. Nie posiada piwnic.

WIĘCEJJedlec

Dwór nazywany jest „nowym”, gdyż powstał w latach 30. XX w., kiedy to przebudowano dawniejszy dwór z końca XIX w. Ponownie został przebudowany pod koniec lat 80. XX w. Jest to budynek murowany, składający się z kilku różnych brył. Zasadniczą częścią jest piętrowe skrzydło południowe. Od jego części wschodniej ku północy wysuwa się skrzydło wschodnie, składające się z 3 niższych brył.

WIĘCEJKarmin

Dwór powstał w 2. ćwierci XIX w. W końcu XIX w. rozbudowany został o skrzydło zachodnie i częściowo przebudowany ok. 1932 r., według projektu Franciszka Morawskiego. Jest to budynek parterowy, murowany, częściowo podpiwniczony, z mieszkalnym poddaszem. Korpus główny nakryty jest dachem mansardowym. W skrzydle zachodnim, nowszym, znajdowała się kuchnia dworska.

WIĘCEJKorzkwy

Dwór wybudowany został w 1911 r. (zachowała się data 1911 na elewacji i monogram AS) dla Artura Szenica w tzw. stylu polskim. Jest to budynek murowany, parterowy, na planie litery U. Posiada mieszkalne poddasze. Korpus główny nakryty jest wysokim dachem mansardowym, z latarnią, natomiast skrzydła boczne frontowe (na kształt alkierzy) – dachami dwuspadowymi. 

WIĘCEJKowalew

Dwór wzniesiony został w 2. połowie XIX w. w stylu neoklasycystycznym. W 1927 r. został wyremontowany i rozbudowany o werandę przez Karola Konstantego Bylinę Brzozowskiego. Jest to budynek murowany, piętrowy, nakryty dachem czterospadowym z latarnią. Posiada plan prostokąta. Od północy boczne wejście prowadzi na podwórze i do kuchni dworskiej.

WIĘCEJKuchary

Dwór wzniesiony został na początku XIX w. W 1879 r. został rozbudowany o jedno skrzydło. Jest to budynek szachulcowy, parterowy, posiadający użytkowe poddasze. Nakryty jest dachem mansardowym. Pobudowany został na planie prostokąta, z narożnymi alkierzami wysuniętymi ku północy. 

WIĘCEJKrzywosądów

Dwór pobudowany został prawdopodobnie ok. 1916 r. Jest to obiekt murowany, piętrowy, wzniesiony na planie litery T. Posiada użytkowe poddasze. Nakryty jest stromymi dachami dwuspadowymi. Od południa posiada dodatkowy wąski ryzalit. Okna mają wtórny wykrój.

WIĘCEJKuczków

PAŁAC wzniesiony został w połowie XIX w. w stylu klasycystycznym. W 4. ćwierci XIX r. dobudowano boczną wieżę, a ok. 1910 r. – skrzydło zachodnie. Po II wojnie światowej został rozebrany taras południowy. Pałac był remontowany w latach 1990-1994. Jest to budynek murowany, piętrowy, posiadający wysoką wieżę. Korpus główny i skrzydło zachodnie kryte są dachami czterospadowymi, wieża natomiast – wysokim hełmem ostrosłupowym.

WIĘCEJLenartowice

PAŁAC jest budynkiem ceglanym, dwukondygnacyjnym, posiadającym trójkondygnacyjne skrzydło wschodnie, nakrytym pogrążonym dachem dwuspadowym. Wzniesiony został na planie litery T.

WIĘCEJŁęg

DWÓR wybudowany został w 4. ćwierci XIX w. Jest to budynek ceglany, parterowy, człony boczne zaś – piętrowe, nakryte osobnymi dachami dwuspadowymi. Posiada plan prostokąta. Główne wejście znajduje się w fasadzie, poza tym są dwa boczne wejścia do sieni. Elewacje są ozdobione boniowaniem i profilowanym gzymsem międzykondygnacyjnym, szczyty zaś – gzymsem schodkowym. Okna zamknięte są płasko.

WIĘCEJMacew

DWÓR wybudowany został ok. 1915 r. dla Hansa Leopolda von Ohnesorge. Po 1935 r., gdy został rozebrany stary dwór, przejął jego rolę. W tym celu został rozbudowany. Jest to obiekt murowany, parterowy, posiadający narożne przypory i użytkowe poddasze.

WIĘCEJMarszew

PAŁAC pobudowany został po 1911 r., w miejscu spalonego w 1911 r. doszczętnie dworu od uderzenia pioruna. W 1962 r. przeszedł remont kapitalny i nadbudowę, związany z dostosowaniem do potrzeb Zespołu Szkół Rolniczych i Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zatracając cechy stylowe.

WIĘCEJOrdzin

DWÓR zbudowany został na przełomie 3. i 4. ćwierci XIX w. Jest to budynek murowany, piętrowy, z poddaszem, nakryty dachem dwuspadowym. Dach posiada naczółki, pokryte dachówkami. Założony został na planie prostokąta. Posiada pseudoryzalit od frontu, nieznacznie wyższy od elewacji, nakryty dachem dwuspadowym.

WIĘCEJPieruszyce

DWÓR wzniesiony został na początku XIX w. Ok. lat 1840-1850 został przebudowany dla dziedzica Ignacego Pruskiego. Przed 1900 r. został rozbudowany o aneks północny. Był remontowany w latach 1955-1959 i 1987-1988. 

WIĘCEJPleszew-Malinie

PAŁAC wybudowany został prawdopodobnie w latach 1860-1870. Ok. 1915 r. przeszedł remont kapitalny, podczas którego zmieniony został wystrój elewacji. Był remontowany następnie w latach 90. XX w., kiedy to został częściowo podwyższony i adaptowany na siedzibę sądu. 

WIĘCEJPsienie Ostrów

DWÓR wybudowany został na początku lat 90. XIX w. z użyciem cech stylowych charakterystycznych dla „stylu królowej Anny”. Jest ceglany, wzniesiony na kamiennym cokole. W części południowej jest to obiekt piętrowy, w północnej – parterowy. Posiada poddasze. Nakryty jest dachami dwuspadowymi. Narożna, północno-zachodnia wysoka wieża nakryta jest ostrosłupowym hełmem, który wieńczy kula i iglica. 

WIĘCEJSkrzypnia

DWÓR zbudowany został w połowie XIX w. z wykorzystaniem form klasycyzujących. Pod koniec XIX w. został częściowo przebudowany i rozbudowany o skrzydło północne i wieżę. Jest to budynek murowany, parterowy, na rzucie prostokąta, posiadający facjatę, nakryty dachem naczółkowym. Skrzydło północne jest piętrowe. Wieża kryta jest stromym dachem czterospadowym z iglicą.

WIĘCEJSośnica

DWÓR jest budynkiem klasycystycznym. Wzniesiony został po 1793 r. Na początku XIX w. powiększony został o portyk. W końcu XIX w. był częściowo przebudowany i remontowany. Kolejny remont miał miejsce ok. 1965 r. Jest to obiekt ceglany, parterowy, na rzucie prostokąta, posiadający użytkowe poddasze. Nakryty jest wysokim dachem dwuspadowym.

WIĘCEJStrzydzew

DWÓR wzniesiony został w 1870 r. dla dziedzica Feliksa Sosnowskiego, którego inicjały i herb, wraz z datą budowy znajdują się na elewacji. Jest to obiekt murowany, parterowy, posiadający mieszkalne poddasze. Ściany działowe poddasza wykonane są w technice muru pruskiego. Nakryty jest niskim dachem dwuspadowym. Wzniesiony na rzucie prostokąta.

WIĘCEJSuchorzew

DWÓR powstał w połowie XIX w. W 1941 r. został gruntownie przebudowany. Jest to budynek murowany, parterowy, posiadający piętrowe skrzydło zachodnie. Nakryty jest dachem czterospadowym o dużym nachyleniu połaci dachowych.

WIĘCEJSzkudła

PAŁAC wzniesiony został w latach 80. XIX w. z użyciem form tzw. „stylu królowej Anny”. Po 1970 r. został zdewastowany. Jest to obiekt murowany, parterowy, posiadający użytkowe poddasze. Nakryty jest wysokim dachem czterospadowym z piętrowymi facjatami i dwuspadowymi – nad piętrowymi facjatami.

WIĘCEJTaczanów

PAŁAC wzniesiony został w końcu XVIII w. Ok. 1853 r. został rozbudowany w stylu klasycyzmu berlińskiego. Wzorowany jest na berlińskim pałacu księcia Karola. W 1922 r. została przebudowana facjata i portyk frontowy. W latach 70. XX w. pałac był gruntownie remontowany. Jest to obiekt murowany, dwukondygnacyjny, z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Wzniesiony został na planie prostokąta.

WIĘCEJTrzebin

DWÓR powstał w 1892 r. (data na chorągiewce wieży), jednak tylko w połowie planowanej wielkości, z powodu trudności finansowych dziedzica Franza Jordana. Wykazuje cechy tzw. kostiumu francuskiego.

WIĘCEJTrzebowa

DWÓR zbudowany został ok. połowy XIX w. W końcu XIX w. został rozbudowany. Posiada nowszą przybudówkę mieszcząca kuchnię dworską. Jest murowany, dwukondygnacyjny. Nakryty jest niskimi dachami dwuspadowymi.

WIĘCEJWszołów

DWÓR zbudowany został na przełomie XIX i XX w. w cegle, na planie prostokąta. Jest to budynek parterowy, posiadający użytkowe poddasze. Nakryty jest dachem dwuspadowym. Posiada ryzality na osi poprzecznej i aneks od południa.

WIĘCEJŻegocin

DWÓR wybudowany został w końcu XVIII w. Ok. lat 1840-1850 został rozbudowany dla Pelagii z Pruskich Radońskiej o skrzydła i portyk dla dziedziczki Pelagii Radońskiej. Jest to budynek murowany, posiadający parterowy korpus środkowy, kryty niskim dachem dwuspadowym; skrzydła boczne są piętrowe i kryte dachami czterospadowymi.

WIĘCEJCzermin

DWÓR wzniesiony został na początku XX w. Jest to obiekt murowany, parterowy, posiadający piętrowy człon wschodni. Nakryty jest wysokimi dachami dwuspadowymi. Wzniesiony został na planie prostokąta. Posiada boczne ryzality od południa i północy, a od frontu ganek wejściowy. 

WIĘCEJSowina Kościelna

DWÓR zbudowany został na początku XIX w. (ob. dom nr 21). Został prawdopodobnie przebudowany i rozbudowany o przedsionek po 1945 r. Wymurowany został z cegły. 

WIĘCEJPOWRÓT

 

POWIAT JAROCIŃSKI


Dział w trakcie uzupełniania.

POWRÓT

 

POWIAT KROTOSZYŃSKI


Dział w trakcie uzupełniania.
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER WCAG

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER