Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2018-01-26

Autor: Katarzyna Podczaska

Lenartowice

LENARTOWICE
Gmina Pleszew
Pałac Beniamina Jouanne'a z ok. 1870 r.

 

Lenartowice                                                                                                          Fasada. Fot. Katarzyna Podczaska 2018.


POŁOŻENIE: Założenie pałacowe położone jest w południowej części wsi, po południowo-wschodniej stronie drogi Pleszew-Rokutów. 51°54’24” N 17°49’32” E.

Lenartowice                                                                                                Elewacja ogrodowa. Fot. Katarzyna Podczaska 2018.


Lenartowice                                                                                                           Elewacja boczna. Fot. Katarzyna Podczaska 2018.


PAŁAC jest budynkiem ceglanym, dwukondygnacyjnym, posiadającym trójkondygnacyjne skrzydło wschodnie, nakrytym pogrążonym dachem dwuspadowym. Wzniesiony został na planie litery T. Skrzydło wschodnie posiada osobne wejście z tarasu południowego i nowsze od północy. Elewacje są boniowane i podzielone są gzymsami parapetowymi oraz zwieńczone gzymsem koronującym typu kostkowego, nad którym znajduje się pseudokrenelaż ze sterczynami w narożach. Okna posiadają profilowane obramienia i dekoracyjne gzymsy nadprożne, na poziomie parteru posiadające płyciny podokienne. Taras od frontu jest z balustradą tralkową.


PARK posiada powierzchnię 4,92 ha. Założony został w latach 70. XIX w., a następnie przekształcony i pomniejszony 100 lat później. Posiada rzut nieregularnego wieloboku. Główne wejście prowadziło po wschodniej stronie, gdzie zachowały się resztki muru ogrodzeniowego z cegły. Inne wjazdy prowadziły od zachodu, gdzie zachowały się jeszcze słupki bramy i od głównej bramy podwórzowej. Ze starodrzewia rosną tutaj wiązy polne i górskie, klony, lipy, kasztanowce białe, jesiony. Na uwagę zasługują okazy dębu błotnego, lipy krymskiej, orzecha włoskiego i buku pospolitego odm. purpurowej.

WŁAŚCICIELE:

- 1395 – Jan
- 1414-1448 - Adam z Lenartowic Marszewski wraz z bratem Jarosławem
- ok. 1461-1464 -  Elżbieta z Dąmbskich Marszewska, wdowa po ww. Adamie
-  przed 1466 – część - Jan, który scedował Lenartowice swemu bratu wujecznemu Jarosławowi z Wronicza; część – Anna, żona Michała Noskowskiego h. Dębno
- 1466 - ks. Jakub Kot z Dębna, dziekan gnieźnieński
- do 1472 – część - Małgorzata, wdowa po Andrzeju z Górki Targowej
- 1472 – część - Stanisław Sobocki h. Korab
- do 1475 - Anna, żona Mikołaja Góreckiego
- 1484-1493 – bracia Piotr, Andrzej i Mikołaj Chociszewscy h. Junosza
- do 1495 - Jan Cerekwicki, Piotr Chociszewski, Wojciech Chociszewski i Jan Chociszewski oraz Andrzej i Jan, synowie zm. Jana Chociszewskiego
- 1495-1499 - Wojciech Sobocki z Wielkiej Sobótki h. Doliwa
- 1515-1523 – Jan Sobocki, syn ww. Wojciecha, z żoną Martą Szip
- 1539 – Wojciech Sobocki wraz z braćmi
- przed 1559 – część - Katarzyna Poświątna, wdowa po ww. Wojciechu Sobockim, z córką Agnieszką, żoną Łukasza Pierzchlińskiego h. Leszczyc
- 1561 – część - Stefan Pierzchliński, burgrabia pyzdrski; część – Sebastian Pierzchliński z żoną Zofią Sobocką; część – wdowa Agnieszka z Sobockich Pierzchlińska
- 1562 – część – Jan Suchorzewski Bartoszewicz h. Zaremba; część – Agnieszka z Sobockich Pierzchlińska; część – Zofia Sobocka, żona Sebastiana Pierzchlińskiego
- 1569-1575 – część – Maciej Chociszewski
- 1575 – część – Maciej Chociszewski, część – Jan Suchorzewski Bartoszewicz h. Zaremba
- 1579-1581 - Jadwiga Sobocka i Jan Suchorzewski h. Zaremba
- 1582-1596 – część – Stanisław Sobocki, rotmistrz królewski; część – jego brat Mikołaj Sobocki
- 1602 – Stanisław Pierzchliński oraz jego siostry: Helena, Anna, Agnieszka i Małgorzata, dzieci ww. Sebastiana
- 1604-1612 – połowa – Agnieszka z Sobockich Pierzchlińska z synem Andrzejem (do 1609); część -  Stanisław Pierzchliński, syn zm. Sebastiana, który w 1605 r. swoje
                       części dziedziczne Lenartowic sprzedał Andrzejowi Pierzchlińskiemu; część - Anna Pierzchlińska; część – Helena Pierzchlińska; część – Małgorzata
                       Pierzchlińska (do 1606)
- 1617-1623 – Andrzej Pierzchliński, starosta stawiszyński, dworzanin królewski, podkomorzy poznański
-  1623 - Andrzej Niemojewski h. Rola, mąż Elżbiety Pierzchlińskiej, wdowy po Wojciechu Rozdrażewskim; część – Anna z Rozdrażewskich Cielecka; część – Wacław      
              Żychliński; część – Marianna z Rozdrażewskich Mielińska
- 1624 – część - Elżbieta z Pierzchlińskich 1. voto Rozdrażewska, 2.voto Niemojewska; część – Marcin Brodowski, który w 1624 r. sprzedał swoją część Wacławowi
               Żychlińskiemu
- 1628 – część - Stanisław Jemielski, kasztelan kowalski; część - Elżbieta z Pierzchna wdowa po Wojciechu Rozdrażewskim, ob. żona Andrzeja Niemojewskiego;
             część -  Andrzej Pierzchliński, podkomorzy poznański
- do 1652 - Andrzej i Elżbieta z Pierzchlińskich Niemojewscy wraz z synem Jackiem Rozdrażewskim, pułkownikiem wojsk królewskich
- 1652 - Anna z Otoka Zaleska h. Dołęga, wdowa po Andrzeju Borzewskim, żona Stanisława Brodnickiego, sędziego grodzkiego wieluńskiego; Stanisław Zaleski,
             podsędek ziemski sieradzki; Marcin Kobierzycki brat jej ojczysty; Marianna Rozdrażewska, żona Marcina Kobierzyckiego; Chryzostom Giżycki, podsędek ziemski
             wieluński i sędzia ostrzeszowski; Jeremiasz z Otoka Zaleski
- 1653 - Remigian z Otoka Zaleski h. Dołęga, syn Stanisława
- 1681 - Bogusław Węgierski h. Wieniawa, wojski ostrzeszowski i wieluński
- do 1700 - Aleksander z Otoka Zaleski
- 1700-1726 - Maciej Radomicki h. Kotwicz, kasztelan kaliski, wojewoda poznański
- 1747 - Stefan Garczyński h. własnego, kasztelan kaliski
- 1758-1782 - Marianna z książąt Sapiehów Koźmińska, starościna wschowska, żona 2.voto hr. Ludwika Dąmbskiego h. Godziemba, wojewody brzesko-kujawskiego
- 1782-1784 - Ludwika z Koźmińskich Sokolnicka (córka ww. Marianny), żona Franciszka Ksawerego Sokolickiego h. Nowina, podkomorzego kaliskiego
- 1784-1793 – Makary Gorzeński h. Nałęcz, podkomorzy królewski, kasztelan kamieński, drugi mąż ww. Ludwiki Koźmińskiej
- 1820-1842 – Dionizy Taczanowski h. Jastrzębiec z żoną Marcjanną z Byszewskich
- 1842-1862 - Benjamin Jouanne z żoną Friederiką Busse
- 1862-1893 - Paul Heinrich Albert Jouanne, syn ww. Benjamina, wraz z żoną Friederiką Louisą Heleną Bandelow
- 1893-1910- Jules Eugene Jouanne, syn Benjamina
- 1910-1939 - Jules von Jouanne z Lenartowic z żoną Augustą Dehne
- 1941-1945 – Wilhelm, syn ww. Julesa
- do dn. 24 IV 1945 r. przeprowadzono parcelację 417 ha majątku między 67 rodzin.

Literatura:

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. VI, wyd. i opr. A. Gąsiorowski i H. Kowalewicz, Warszawa-Poznań 1982; Jouanne von C., Malinie, Baranówek i folwark Łasew, Rocznik Pleszewski 2014, s. 332-352; Adressbuch des Grundbesitzes im Grossherzogthum Posen, Berlin 1872; Cieślak T., Nadzieje i rzeczywistość. Ziemia pleszewska w latach 1945-1947, Rocznik Pleszewski 2012, s. 243- 269; Cieślak T., Wokół zbrodni niemieckich w Pleszewie w 1939 roku, Rocznik Pleszewski 2013, s. 226-249; Güter=Adressbuch der Provinz Posen, Stettin 1907; Jouanne von C., Malinie, Baranówek i folwark Łasew, Rocznik Pleszewski 2014, s. 332-352; Jurek T., Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg sądowych kaliskich w XV wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, n.s., t. 1: 1993, s. 134-147; Kozierowski S., Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 47: 1920, t. 1 (A-Ł), Poznań 1921; Kurtzgefasstes Staatistisches Handbuch der Provinz Posen (…), Posen 1865; Małyszko S., Gajda Ł., Majątki wielkopolskie, t. II, Powiat pleszewski, Szreniawa 1997; Niederstetter J., Verzeichnis sammtlicher Ritter-und anderer selbstandigen grosseren Güter der Provinz Posen mit Angabe ihrer Besitzer, Posen 1859; Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, wyd. J. N. Bobrowicza, Lipsk 1846; Powiat kaliski w XVI wieku, Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu, nr 632 z 8 VIII 1886 r., s. 5568-5569; nr 633 z 15 VIII 1886, s. 5576-5578; nr 634 z 22 VIII 1886 r., s. 5564-5566; nr 635 z 29 VIII 1886 r., s. 5572-5574; nr 636 z 5 IX 1886 r., s. 5778-5780; nr 637 z 12 IX 1886 r., s. 5809-5811; nr 638 z 19 IX 1886 r., s. 5816-5818; nr 639 z 26 IX 1886 r., s. 5603; nr 640 z 3 X 1886 r., s. 5611; nr 641 z 10 X 1886 r., s. 5619; nr 642 z 17 X 1886 r., s. 5628-5630; nr 643 z 24 X 1886 r., s. 5636-5638; nr 644 z 31 X 1886 r., s. 5645-1648; nr 645 z 7 XI 1886 r., s. 5652-5654; nr 646 z 14 XI 1886 r., s. 5659-5661; nr 647 z 21 XI 1886 r., s. 5669-5670; nr 648 z 28 XI 1886 r., s. 5676-5678; nr 649 z 5 XII 1886 r., s. 5682-5684; nr 650 z 12 XII 1886 r., s. 5682-5684; nr 650 z 12 XII 1886 r., s. 5693-5695; nr 651 z 19 XII 1886 r., s. 5700-502; nr 652 z 26 XII 1886 r., s. 5708-5710; nr 653 z 9 I 1887 r., s. 5716-1718; nr 654 z 16 I 1887 r., s. 5724-5726; nr 655 z 23 I 1887 r., s. 5733-5734; nr 656 z 30 I 1887 r., s. 5741-5742; nr 657 z 6 i 13 II 1887 r., s. 5748-5749; nr 658 z 20 II 1887 r., s. 5755-5756; nr 659 z 27 II 1887 r., s. 5768; nr 660 z 6 III 1887 r., s. 5772-5774; nr 661 z 13 III 1887 r., s. 5781-5782; nr 662 z 20 III 1887 r., s. 5790; nr 663 z 27 III 1887 r., s. 5797; nr 664 z 3 IV 1887 r., s. 5806; nr 665 z 10 IV 1887 r., s. 5814; nr 668 z 1 V 1887 r., s. 5888; nr 669 z 8 V 1887 r., s. 5846; nr 671 z 22 V 1887 r., s. 5861; nr 672 z 29 V 1887 r., s. 5869-5870; nr 673 z 5 VI 1887 r., s. 5877-5878; nr 675 z 19 VI 1887 r., s. 5892-5893; nr 676 z 26 VI 1887 r., s. 5901-5902; nr 677 z 3 VII 1887 r., s. 5909; nr 678 z 10 VII 1887 r., s. 5918; nr 679 z 17 VII 1887 r., s. 5925; Stryjkowski K., Niemiecka lista narodowościowa (DVL), jej realizacja w Pleszewie i powojenne konsekwencje (1939-1945), Rocznik Pleszewski 2011, s. 211-225; Żychliński T., Stosunek polskiej a niemieckiej większej własności w Wielkiem Księstwie Poznańskiem przed 30 laty a dzisiaj, Poznań 1978; Beniamin Eduard Jouanne, Pleschen, Kaestner & von Urach’s Genealogische Adelsdatenbank;  Jules Eugene von Jouanne auf Malinie und Czarnuszka, Kaestner & von Urach’s Genealogische  Adelsdatenbank; Teki Dworzaczka.

 

 

 

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER