Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2018-01-11

Autor: Katarzyna Podczaska

Korzkwy

KORZKWY
Gmina Pleszew
Dwór Artura Szenica z 1911 r.

 

 

POŁOŻENIE: Założenie dworskie położone jest u zbiegu dróg z Pleszewa, Kurcewa, Skrzypni i Kowalewa. 51°54’57,9600” N 17°44’23,6040” E. 


DWÓR wybudowany został w 1911 r. (zachowała się data 1911 na elewacji i monogram AS) dla Artura Szenica w tzw. stylu polskim. Jest to budynek murowany, parterowy, na planie litery U. Posiada mieszkalne poddasze. Korpus główny nakryty jest wysokim dachem mansardowym, z latarnią, natomiast skrzydła boczne frontowe (na kształt alkierzy) – dachami dwuspadowymi. Elewacje, za wyjątkiem północnej, ozdobione są półkolumnami i lizenami. Okna są duże, zamknięte prosto, w gładkich obramieniach, z kluczem pośrodku. W dachu korpusu głównego znajdują się kaferki.          
 

PARK założony został w końcu XIX w. Po 1967 r. został silnie przekształcony w części północnej. Zajmuje obecnie powierzchnię 2,34 ha. Z dwóch stawów przetrwał jeden. Wejście na teren parku prowadzi przez okazałą bramę z ozdobnymi metalowymi wrotami, wybudowaną ok. lat 1910-1915. W południowej części parku biegnie aleja grabowa. Przy granicy z sadem stoi kapliczka z 1. ćwierci XX w. W parku rośnie 30 gatunków drzew i krzewów, w tym jesiony wyniosłe, dęby, buki, lipy drobnolistne, krzewy jałowca chińskiego, wirginijskiego, gladiezji trójcierniowej. 


WŁAŚCICIELE:

- 1417 – Wincenty
- przed 1421 – Michał z żoną  Agnieszką
- ? - Jakusz
- 1446 - Piotr, syn ww. Jakusza z Korzkiew
- 1465 – część - Anna, wdowa po Michale z Korzkiew, wraz z synami Mikołajem, Andrzejem i Piotrem; część – Jadwiga, żona Michała, mieszczanina pleszewskiego
- przed 1471 - Jakub z Korzkiew, mąż Małgorzaty Lubczyńskiej
- 1473 -  Świętosław, wraz z żoną Katarzyną
- 1476-1481 - część – Jan; część - Piotr, Mikołaj, Małgorzata, Marta i Jadwiga, rodzeństwo niedzielni, dzieci Stanisława z Kurowa
- 1489 - Szymon Korzkiewski, wraz z żoną Agnieszką Obłaczkowską
- 1505 - Katarzyna Korzkiewska, żona Macieja Głoskowskiego h. Jastrzębiec, dziedzica części Głosek i Pawłowa
- 1526-1532 - bracia niedzielni Tomasz (zwany też Mańkowskim) i Maciej Korzkiewscy, burgrabia pleszewski; od  1530 – połowa - Mikołaj Potworowski h. Dębno,
                       burgrabia ziemski kaliski
- 1533-1534 – część - bracia Marcin i NN Skrzypińscy; część – Jadwiga Korzkiewska, córka Małgorzaty Korzkiewskiej zwanej „Rychlanka”, wdowa po Stanisławie       
                       Gałąskim
- 1534 – część - Tomasz Korzkiewski
- 1551-1558 – część - Sebastian, Piotr, Maciej i Jan Korzkiewscy, synowie ww. Tomasza oraz ich siostra Anna Korzkiewska, żona Marcina, mieszczanina w Słupcy; część –
                      ks. Jan Skrzypiński (zm. 1564), wikary katedry poznańskiej, Jakub, Jan i Wojciech Skrzypińscy, stryj z nepotami
- 1564 – część - Piotr Korzkiewski z żoną Barbarą Jaskólecką; część - Wojciech Skrzypiński; część – Jan Skrzypiński; część - Jan Korzkiewski; część – Piotr Korzkiewski
- 1565 – część - ww. Jan Skrzypiński (do ok. 1570); część – Jakub Skrzypiński (do 1574); część – Sebastian i Piotr Korzkiewscy
- 1574 – część - ww. Piotr Korzkiewski; część - ww. Jakub Skrzypiński
- 1579-1580 - Jan Grudzielski i Jan Skrzypiński
- 1581 – część - Jan Skrzypiński i Piotr Korzkiewski; część – siostry Jadwiga i Zofia Korzkiewskie, córki ww. zm. Sebastiana
- 1589 – część - Jadwiga Korzkiewska, żona Adama Sokołowskiego; część - ww. Jan Skrzypiński; część - Wojciech Skrzypiński
- 1590 – część - Piotr Korzkiewski
- 1591 - Jan Skrzypiński
- do 1608 – część - Jan Skrzypiński, syn zm. Jakuba; część – jego stryj Wojciech Skrzypiński
- 1608-1622 - Chryzostom Bielawski h. Zaremba z 1. żoną Barbarą Korzkiewską, wdową po Janie Skrzypińskim, a następnie z 2. żoną Barbarą z Sienna Piekarską
- 1622 - wdowa Barbara z Piekarskich Bielawska, żona 2.voto Bartłomieja Kunińskiego, z dziećmi
- 1635-1639 - Jan Bielawski, syn ww. Chryzostoma
- do 1687 -  Helena, córka zm. Chryzostoma, klaryska w Kaliszu, o imieniu Ludwika
- 1687-przed 1713 - Franciszek Miaskowski h. Bończa wraz z żoną Jadwigą Kuczkowską
- przed 1713-? - Jan i Jakub Miaskowscy, synowie ww. Franciszka
- do 1723 – ww. Jakub Miaskowski
- 1723-1746 - Jan „Szarlej” Niemojewski h. Wieruszowa
- 1749-1755- Franciszek Śniciński h. Ślepowron
- do 1765 – Ignacy i Piotr Śnicińscy, synowie ww. Franciszka
- 1765 - Stanisław Skąpski i Mateusz Leśniowski h. Gryf, dziedzic Petryk i Ostrówka w pow. kaliskim
- 1775-1778 - Stanisław Skąpski
- 1783 - Anna z Zakrzewskich Skąpska, dwowa po ww. Stanisławie
- 1789 - Jan Umiński h. Cholewa
- 1829-1840 - Władysław i Józefa z Czarneckich Rokossowscy h. Glaubicz
-  1840-1846 - Ludwik i Józefa Rokossowscy
- 1856-1872- Fryderyk Józef Jan Szenic h. własnego z żoną Nepomuceną Grocholską
- 1872 – Józef Szenic, syn ww. Fryderyka Józefa Jana
- do 1932- Artur Szenic, syn ww. Józefa, z żoną Józefą Cichoszewską

                                   Artur Szenic
      Artur Szenic. Wg K. Niesiołowski, Szkice i sylwetki z przeszłości Pleszewa, Pleszew 1938.

-1932-1939 – Maria Szenic, córka ww. Artura, żona Józefa Osmeckiego
- 1942-1945 - Ernst Krug von Nidda
                              Krug von Nidda
        Źródło: Bocheński M., Korzkwy w czasie okupacji hitlerowskiej. Krug von Nidda – nieznany zarządca Korzkiew, Rocznik Pleszewski 2016.

- po 24 IV 1945 – parcelacja 360 ha majątku między miejscowych pracowników folwarcznych.


Literatura:

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. VIII, wyd. i opr. A. Gąsiorowski i T. Jasiński, Warszawa-Poznań 1989; Adressbuch des Grundbesitzes im Grossherzogthum Posen, Berlin 1872; Amtliches Fernsprechbuch für den Bezirk der Reichspostdirektion Posen 1941, 1942; Bocheński M., Korzkwy w czasie okupacji hitlerowskiej. Krug von Nidda – nieznany zarządca Korzkiew, Rocznik Pleszewski 2016, s. 93-100; Cieślak T., Nadzieje i rzeczywistość. Ziemia pleszewska w latach 1945-1947, Rocznik Pleszewski 2012, s. 243- 269; Durczykiewicz L., Dwory polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem, Poznań 1912; Güter=Adressbuch der Provinz Posen, Stettin 1907; Jurek T., Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg sądowych kaliskich w XV wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, n.s., t. 1: 1993, s. 134-147; Kozak A., Kilka scen z życia późnośredniowiecznego miasta. Pleszewianie przed sądem Konsystorza Kaliskiego w latach 1480-1486, Rocznik Kaliski 2014, s. 234-255; Kozierowski S., Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 47: 1920, t. 1 (A-Ł), Poznań 1921; Kurtzgefasstes Staatistisches Handbuch der Provinz Posen (…), Posen 1865; Kwilecki A., Ziemiaństwo wielkopolskie. Między wsią a miastem, Poznań 2001; Małyszko S., Gajda Ł., Majątki wielkopolskie, t. II, Powiat pleszewski, Szreniawa 1997; Niederstetter J., Verzeichnis sammtlicher Ritter-und anderer selbstandigen grosseren Güter der Provinz Posen mit Angabe ihrer Besitzer, Posen 1859; Non omnis moriar. Groby i sylwetki ziemian z powiatu pleszewskiego, Dobrzyca 2011; Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, wyd. J. N. Bobrowicza, Lipsk 1846; Powiat kaliski w XVI wieku, Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu, nr 632 z 8 VIII 1886 r., s. 5568-5569; nr 633 z 15 VIII 1886, s. 5576-5578; nr 634 z 22 VIII 1886 r., s. 5564-5566; nr 635 z 29 VIII 1886 r., s. 5572-5574; nr 636 z 5 IX 1886 r., s. 5778-5780; nr 637 z 12 IX 1886 r., s. 5809-5811; nr 638 z 19 IX 1886 r., s. 5816-5818; nr 639 z 26 IX 1886 r., s. 5603; nr 640 z 3 X 1886 r., s. 5611; nr 641 z 10 X 1886 r., s. 5619; nr 642 z 17 X 1886 r., s. 5628-5630; nr 643 z 24 X 1886 r., s. 5636-5638; nr 644 z 31 X 1886 r., s. 5645-1648; nr 645 z 7 XI 1886 r., s. 5652-5654; nr 646 z 14 XI 1886 r., s. 5659-5661; nr 647 z 21 XI 1886 r., s. 5669-5670; nr 648 z 28 XI 1886 r., s. 5676-5678; nr 649 z 5 XII 1886 r., s. 5682-5684; nr 650 z 12 XII 1886 r., s. 5682-5684; nr 650 z 12 XII 1886 r., s. 5693-5695; nr 651 z 19 XII 1886 r., s. 5700-502; nr 652 z 26 XII 1886 r., s. 5708-5710; nr 653 z 9 I 1887 r., s. 5716-1718; nr 654 z 16 I 1887 r., s. 5724-5726; nr 655 z 23 I 1887 r., s. 5733-5734; nr 656 z 30 I 1887 r., s. 5741-5742; nr 657 z 6 i 13 II 1887 r., s. 5748-5749; nr 658 z 20 II 1887 r., s. 5755-5756; nr 659 z 27 II 1887 r., s. 5768; nr 660 z 6 III 1887 r., s. 5772-5774; nr 661 z 13 III 1887 r., s. 5781-5782; nr 662 z 20 III 1887 r., s. 5790; nr 663 z 27 III 1887 r., s. 5797; nr 664 z 3 IV 1887 r., s. 5806; nr 665 z 10 IV 1887 r., s. 5814; nr 668 z 1 V 1887 r., s. 5888; nr 669 z 8 V 1887 r., s. 5846; nr 671 z 22 V 1887 r., s. 5861; nr 672 z 29 V 1887 r., s. 5869-5870; nr 673 z 5 VI 1887 r., s. 5877-5878; nr 675 z 19 VI 1887 r., s. 5892-5893; nr 676 z 26 VI 1887 r., s. 5901-5902; nr 677 z 3 VII 1887 r., s. 5909; nr 678 z 10 VII 1887 r., s. 5918; nr 679 z 17 VII 1887 r., s. 5925; Sas-Lityński S., Złota Księga ziemiaństwa polskiego poświęcona kulturze i wytwórczości rolnej. Wielkopolska, Warszawa 1929; Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI, Warszawa 1885; t. VII, Warszawa 1886; Ziółkowski J., Podręcznik statystyczno-adresowy większej własności polskiej w W. Księstwie Poznańskiem i Prusach Zachodnich, Poznań 1890; D. Wabiński, Artur Szenic, https://www.powiatpleszewski.pl.           

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER