Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2017-12-07

Autor: Katarzyna Podczaska

Czechel

CZECHEL
Gmina Gołuchów
Pałacyk Alberta Loose z ok. 1900 r.

 

Czechel

Fot. Katarzyna Podczaska 2018.
POŁOŻENIE: Założenie pałacowe usytuowane jest po obu stronach drogi Kucharki-Czechel, na brzegu rzeki Ciemnej. 51°47’23” N 17° 55’30” E. 


PAŁACYK  to budynek w stylu secesyjnym, wybudowany ok. 1900 r., murowany, posiadający urozmaiconą bryłę. Część wschodnia i środkowa są piętrowe, nakryte dachem czterospadowym, a zachodnia – parterowa, nakryta dachem trójspadowym. Od południa znajduje się piętrowy ryzalit, nakryty dachem trójspadowym. Wzniesiony został na planie prostokąta. Od północy posiada wejście, poprzedzone tarasem. Wewnątrz zachowały się dekoracyjne sztukaterie w jadalni i pomieszczeniach w części zachodniej. Elewacje posiadają gzymsy działowe i koronujące, zakończone trójkątnymi szczytami. W tynku są wyrobione opaski okienne, fragmenty boniowania i ornament. Fasada jest asymetryczna. W przęśle wschodnim znajduje się wykusz, w zachodnim – ryzalit zwieńczony szczytem, w środkowym – balkon nad tarasem wejściowym z pozostałościami herbu na balustradzie przy loggii. 

Czechel

Fot. Katarzyna Podczaska 2018.

Czechel

Fot. Katarzyna Podczaska 2018.
PARK został założony na początku XX w. Zajmuje obecnie powierzchnię 4,44 ha. Posiada kształt nieregularnego wieloboku. W jego części południowo-zachodniej znajduje się staw z dwoma wyspami, utworzonymi na rzece Ciemnej. 


WŁAŚCICIELE:
- 1412 - Korabita Świema
- 1 poł. XV w. - Budek z Czechla wraz z synami: Jaśkiem (zm. 1444), plebanem w Gozdowie, kanonikiem poznańskim, gnieźnieńskim, krakowskim; Sędziwojem (zm.
                         1476), prof. matematyki i astronomii na UJ, kanonikiem gnieźnieńskim, wikariuszem i oficjałem gnieźnieńskim; Dziersławem (zm. 1462), altarystą w     
                         Gnieźnie, kanonikiem kaliskim, gnieźnieńskim; Hieronimem (1432-1444), Wawrzyńcem; część – (do 1435) – Piotr i Zofia; część (1421-1444) – Naćko
                        (Naczek), urzędnik grodu w Kaliszu, wicewojewoda kaliski, dziedziczący po żonie, wraz z synem Piotrem; 1435 – część – Mikołaj, syn Jakuba z Czechla,
                       bakałarz sztuk wyzwolonych, altarysta w Gnieźnie, kanonik gnieźnieński, wikariusz kapitulny i oficjał gnieźnieński; – część (do 1444) - Korabita Wawrzyniec
                        z Kotowiecka; 1428-1451 – część - Andrzej z Czechla, zapewne syn Janusza Bariona; część (1443) – Przechna z Czechla, córka Macieja z Czechla, a żona
                        mieszczanina pleszewskiego Mikołaja Bemiołki; 1445 - bracia niedzielni: Jan Karsy; Jakub z Czechla; ks. Mikołaj, pleban w Smarzewie i ks. Wojciech,
                        proboszcz w Żarnowie, synowie zm. Daniela z Kotowiecka i Czechla
- ok. 1453-1457 – Piotr z Czechla
- 1463-1489 - Andrzej z Czechla, mąż Elżbiety
- 1455 - Dziersław z Czechla, kanonik kaliski wspólnie ze swymi bratankami: Janem (wzm. 1459-1464) i Mikołajem z Czechla (wzm. 1464) oraz Małgorzata z Czechla,
              żona Stanisława „Sikacza” Podkockiego
-   1465 -  Jan, syn Pory (Poraja?) z Czechla
- 1469 – Adam
- 1471 – część – Marcin
- 1476 - Stanisław z Czechla
- 1489 - część - Jadwiga, żona Tomasza Wardęskiego
- 1494-1497 - Andrzej z Czechla i jego ciotka Zofia z Czechla (zm. przed 1497)
- 1476-1499 – część - Mikołaj Czechelski, mąż Katarzyny z Ordzina, który miał siostrę Elżbietę, żonę Jana z Malinia
- 1499 – część - Zofia Czechelska, wdowa po Adamie i jej syn Michał
- 1512 – część - Grzegorz Czechelski wraz z żoną Anną Kliszewską
- do 1517 – część - Jan Czechelski
- 1517-1519 – 1/3 część - Jan z Ordzina i Malinia, który zabił swego szwagra Andrzeja Czechelskiego, a swojej córce Małgorzacie, żonie Jakuba Łobeskiego z Jarocina,
                       sprzedał w 1518 r. 2 łany osiadłe w Czechlu sposobem wyderkafu
- 1519 – 1/3 część - Jan, Wojciech i Marcin oraz Anna Czechelscy, dzieci ww. zm. Andrzeja; inna część - Zofia z Ordzina, wdowa po Andrzeju Czechelskim
- do 1523 - Barbara, wdowa po Wawrzyńcu z Ordzina, z synami Janem i Maciejem
- 1523 – 2 części - Jan, Wojciech i Marcin Czechelscy, synowie zm. Marcina
- między 1519 a 1529 - Wojciech Czechelski i Fabian Pawłowski h. Korab (zm. 1551), bracia cioteczni, którzy zobowiązali się uwolnić Janowi Pawłowskiemu całą ich część
                                     dziedziczną macierzystą we wsi Czechel, prawem bliższości, po zmarłej Agnieszce Czechelskiej, ich ciotce, a dotąd Janowi Pawłowskiemu
                                     przez nich wydzierżawianą
- 1526-1530 – część - Jan Pawłowski
- 1530 – część - Jan Wysocki
- do 1535 – część - Agnieszka, wdowa po Mikołaju Bobrowskim
- 1535 – część - Marcin Sobocki, część - Wojciech Bobrowski
- do 1539 – część - Mikołaj Czechelski
- 1539 – część - Wojciech Kuklinowski h. Zaremba
- 1552 - Wojciech Droszewski i Jan Wysocki
- 1558-1569 - część „Błożejewska” - małżonkowie Jan Czechelski i Anna z Szadkowskich, którzy mieli syna Jana; a część – Wojciech Droszewski i Jan Wysocki
-  1569-1599/1604 – połowa pustego łanu - Ambroży (Jarosław) alias Kosmala Pawłowski, syn Walentego i Kurowskiej; inne części – Jan Czechelski, Maciej Droszewski
                                  alias Gniazdowski, Jan Wysocki, Małgorzata z Czechla Wysocka – żona Marcina Bartoszewskiego, Agnieszka Droszewska alias Gniazdowska - żona
                                  Kaspra Głoskowskiego (1590)
- 1591 – Maciej Droszewski, Jan Cieński i Maciej Czechelski
- 1597 – część – Stanisław Droszewski alias Gniazdowski
- po 1604 – część - Marcin Pawłowski
-  1612-1618 - Tomasz Wysocki i Wawrzyniec Grzymisławski; ok. 1615 r. – część - Jan Pawłowski, który część „Mikorzyńską” Czechla sprzedał Tomaszowi Wysockiemu
- ? – część – Elżbieta Wysocka, córka ww. Tomasza, 1.voto żona Wojciecha Małachowskiego h. Gryf, 2.voto żona Andrzeja Zagórskiego
- 1633-1644 - część - Piotr Lipski h. Grabie, stolnik kaliski, starosta biskupi siewierski
-  1644 – część - Tomasz Czachórski
- 1652-1657 - Andrzej Biernacki h. Poraj
- po 1657-1702 – część - wdowa Anna z Miniszewskich Biernacka, 2.voto żona Tomasza Chlebowskiego, 3.voto Władysława z Miełkowic Borzysławskiego, wraz z córką
                            Katarzyną;  część (1665) – bracia Jan i Marcin Pawłowscy h. Korab; część (do 1668) – Wojciech Józef Grzymisławski; od 1668 – część – Zygmunt z
                            Miełkowic Borzysławski, mąż Katarzyny Biernackiej, który w 1685 r. dokupił jeszcze połowę Czechla od Stanisława i Piotra Grzymisławskich; transakcję
                            tę ponowił w 1687 r.; do 1681 – część – Andrzej Biernacki
- po 1710-1720 – część - Helena Borzysławska, córka ww. Zygmunta, żona Kazimierza Bonińskiego, wraz z bratem Stanisławem; część – Biernaccy i część -
                             Grzymisławscy
- 1720-1737 – Stanisław Kożuchowski h. Doliwa, cześnik wieluński
- 1737-1738 – Aleksander Kożuchowski, syn ww. Stanisława
- po 1738-1787 - Franciszek „Dzik” Kożuchowski, syn ww. Aleksandra, cześnik kaliski
- 1788 – Jan Nepomucen Kożuchowski, syn ww. Franciszka, wraz z żoną Julianną
- 1789-1830 - Józef Otto Trąmpczyński h. Topór, sędzia pokoju pow. odolanowskiego
- 1841-1846 – Węgierscy
- 1846-1871 - Józef Gomolewski h. Ślepowron
- 1874 - spadkobiercy wdowy Magdaleny Gomolewskiej: Leonard Gomolewski, profesor w Warszawie; Bronisława; Józef; Władysław; Ignacy i Ludomira rodzeństwo
             Truchlińscy w Marszewie; Katarzyna Gomolewska, żona Teodora Czamańskiego, komisarza obwodowego w Krzywiniu; Aleksander Gomolewski, dzierżawca dóbr
            w Kociembie; Apolonia Gomolewska zamężna za Teodorem Raczyńskim, posiedzicielka folwarku w Ostrzeszowie; Julian Gomolewski, dzierżawca Czechla; Joanna
            Gomolewska, żona Antoniego Głogowskiego, żona kupca we Wrocławiu; Pelagia Gomolewska zamężna za Pawłem Badeltem, aptekarzem w Krzywiniu oraz Leon
            Gomolewski w Kociembie
- 1877-1880 - Stanisława z Hubertów Gomolewska, żona Juliana Gomolewskiego, dotychczasowego dzierżawcy Czechla
- 1880-1883 - Augusta Hubert z d. Cegielska, żona Antoniego Henryka Huberta (zmarłego w 1902 r. w Sielcu)
- 1883-1905 - Albert Loose
- 1905-1938 - Erich Hoffmann
- 1938-1945 - Joachim Hoffmann 


Literatura:

Codex diplomaticus Poloniae, wyd. L. Rzyszczewski i A. Muczkowski, vol. 1, Varsaviae 1847.Długosz J., Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 3, Opera Omnia, t. 9, Cracoviae 1864.Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. VI, wyd. i opr. A. Gąsiorowski i H. Kowalewicz, Warszawa-Poznań 1982; t. VII, wyd. i opr. A. Gąsiorowski i R. Walczak, Warszawa-Poznań 1985; t. VIII, wyd. i opr. A. Gąsiorowski i T. Jasiński, Warszawa-Poznań 1989; r. IX, wyd. i opr. A. Gąsiorowski i T. Jasiński, Warszawa-Poznań 1990; t. X, wyd. i opr. A. Gąsiorowski i T. Jasiński, Poznań 1993; t. XI, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, T. Jurek i I. Skierska, Poznań 1999; Matricularum Regni Poloniae Summaria, ed. T. Wierzbowski, cz. II (1492-1501), Varsoviae 1907; Adressbuch des Grundbesitzes im Grossherzogthum Posen, Berlin 1872; Amtliches Fernsprechbuch für den Bezirk der Reichspostdirektion Posen 1942; Jurek T., Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg sądowych kaliskich w XV wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, n.s., t. 1: 1993, s. 134-147; Klint P., Podział majątku braci Kożuchowskich spod Wielunia z 1685 roku, Rocznik Wieluński, 12: 2012, s. 117-128; Kozierowski S., Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 47: 1920, t. 1 (A-Ł), Poznań 1921; Kurtzgefasstes Staatistisches Handbuch der Provinz Posen (…), Posen 1865; Małyszko S., Gajda Ł., Majątki wielkopolskie, t. II, Powiat pleszewski, Szreniawa 1997; Niederstetter J., Verzeichnis sammtlicher Ritter-und anderer selbstandigen grosseren Güter der Provinz Posen mit Angabe ihrer Besitzer, Posen 1859; Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, wyd. J. N. Bobrowicza, Lipsk 1846; Powiat kaliski w XVI wieku, Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu, nr 632 z 8 VIII 1886 r., s. 5568-5569; nr 633 z 15 VIII 1886, s. 5576-5578; nr 634 z 22 VIII 1886 r., s. 5564-5566; nr 635 z 29 VIII 1886 r., s. 5572-5574; nr 636 z 5 IX 1886 r., s. 5778-5780; nr 637 z 12 IX 1886 r., s. 5809-5811; nr 638 z 19 IX 1886 r., s. 5816-5818; nr 639 z 26 IX 1886 r., s. 5603; nr 640 z 3 X 1886 r., s. 5611; nr 641 z 10 X 1886 r., s. 5619; nr 642 z 17 X 1886 r., s. 5628-5630; nr 643 z 24 X 1886 r., s. 5636-5638; nr 644 z 31 X 1886 r., s. 5645-1648; nr 645 z 7 XI 1886 r., s. 5652-5654; nr 646 z 14 XI 1886 r., s. 5659-5661; nr 647 z 21 XI 1886 r., s. 5669-5670; nr 648 z 28 XI 1886 r., s. 5676-5678; nr 649 z 5 XII 1886 r., s. 5682-5684; nr 650 z 12 XII 1886 r., s. 5682-5684; nr 650 z 12 XII 1886 r., s. 5693-5695; nr 651 z 19 XII 1886 r., s. 5700-502; nr 652 z 26 XII 1886 r., s. 5708-5710; nr 653 z 9 I 1887 r., s. 5716-1718; nr 654 z 16 I 1887 r., s. 5724-5726; nr 655 z 23 I 1887 r., s. 5733-5734; nr 656 z 30 I 1887 r., s. 5741-5742; nr 657 z 6 i 13 II 1887 r., s. 5748-5749; nr 658 z 20 II 1887 r., s. 5755-5756; nr 659 z 27 II 1887 r., s. 5768; nr 660 z 6 III 1887 r., s. 5772-5774; nr 661 z 13 III 1887 r., s. 5781-5782; nr 662 z 20 III 1887 r., s. 5790; nr 663 z 27 III 1887 r., s. 5797; nr 664 z 3 IV 1887 r., s. 5806; nr 665 z 10 IV 1887 r., s. 5814; nr 668 z 1 V 1887 r., s. 5888; nr 669 z 8 V 1887 r., s. 5846; nr 671 z 22 V 1887 r., s. 5861; nr 672 z 29 V 1887 r., s. 5869-5870; nr 673 z 5 VI 1887 r., s. 5877-5878; nr 675 z 19 VI 1887 r., s. 5892-5893; nr 676 z 26 VI 1887 r., s. 5901-5902; nr 677 z 3 VII 1887 r., s. 5909; nr 678 z 10 VII 1887 r., s. 5918; nr 679 z 17 VII 1887 r., s. 5925; Sędziwój z Czechla h. Korab (zm. ok. 1476), opr. J. Wiesiołowski, /w:/ Wielkopolski Słownik Biograficzny, pod red. A. Gąsiorowskiego i J. Topolskiego, Warszawa-Poznań 1981, s. 658; Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, Warszawa 1880; Wiesiołowski J., Sędziwój z Czechla (1410-1476), Studia Źródłoznawcze 9: 1964, s. 85-103; 25: 1980, s. 48-55; Żychliński T., Stosunek polskiej a niemieckiej większej własności w Wielkiem Księstwie Poznańskiem przed 30 laty a dzisiaj, Poznań 1978; Kanonicy krakowscy http://www.genealogia.okiem.pl/kanonicy.htm; Kożuchowscy h. Doliwa, Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich; Kożuchowski Franciszek (ok. 1730-1787), opr. W. Szczygielski, Internetowy Polski Słownik Biograficzny; Lipski Jan h. Grabie (zm. 1673), Internetowy Polski Słownik Biograficzny; M. J. Minakowski Genealogia potomków Sejmu Wielkiego; Sprzedali ziemię Niemcom. Niniejsze opracowanie powstało na podstawie akt znajdujących się w Archiwum Państwowym w Poznaniu, http://www.kronikisredzkie.pl/sprzedali-ziemie-niemcom/; Wielka Genealogia Minakowskiego http://wielcy.pl/; Teki Dworzaczka.          

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER WCAG

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER