Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2017-11-08

Autor: Katarzyna Podczaska

Borucin

BORUCIN
Gmina Pleszew
Dwór Piotra Kiedrowskiego z poł. XIX w.-ok. 1884 r.  Borucin
Dwór w Borucinie. Fasada. Fot. Katarzyna Podczaska 2018.

 

POŁOŻENIE: Założenie dworskie położone jest po obu stronach drogi z Bronowa poprzez Krzywosądów do Chrzanowa, nad rzeczką Trzemną. 51°48’39” N, 17°49’17” E.

 
DWÓR zbudowany został z cegły w połowie XIX w. Ok. 1884 r. rozbudowany został o piętrową część wschodnią. Człon środkowy jest parterowy, nakryty wysokim dachem dwuspadowym oraz częściami parterowymi, nowszymi, z dachami czterospadowymi. Wzniesiony został na planie litery T. Fasada posiada pseudoryzalit, poprzedzony kolumnowym gankiem, nakrytym balkonem. Otwory okienne zamknięte są prosto; posiadają profilowane opaski i dekoracyjne nadokienniki i płyciny poniżej parapetu. Wewnątrz, w holu zachowały się ozdobne schody i boazerie z 4. ćwierci XIX w., a  w salonach - rozety i faseta na suficie.

Borucin
                                                                                              Dwór w Borucinie. Elewacja boczna. Fot. Katarzyna Podczaska 2018.

PARK położony jest  po zachodniej stronie drogi. Liczy 4,16 ha, powierzchni. Kształtem zbliżony jest do rombu. Od strony wschodniej znajdował się główny wjazd, z którego zachowały się pozostałości bramy z 4. ćwierci XIX w. W kierunku północno-wschodnim prowadzi aleja grabowa. Wśród starodrzewia zachowały się graby pospolite, jarzęby, robinie akacjowe, świerki pospolite i klony.

WŁAŚCICIELE:

141(…) – wzmiankowany Jan, niegdyś z Borucina, który wymienił z braćmi Piotrem i Wojciechem z Kępy Borucin, Zwolę i Strzeszki w zamian za wieś Górę i folwark    
              Brzostówko w pow. pyzdrskim
1412 - Żegota z Czermina z rodu Zarembów wraz z Mikołajem
1421 – jedna połowa – Żegota z Czermina; druga połowa - jego bratanica Agnieszka wraz z mężem Michałem
1443 – Mikołaj
1446 – jako zmarły wymieniony został Jan z Borucina, mąż Anny, wraz z synami Piotrem i Michałem - mężem Jadwigi 
1454-1457 – Piotr
1457 – Małgorzata, wdowa po Piotrze, która została wykupiona z oprawy ślubnej na połowie Borucina  przez siostrę zmarłego męża, Katarzynę - żonę Piotra
           Przezmózgiego
do 1457 – jedna połowa – Mikołaj z Koryt; druga połowa – Małgorzata Borucka, wdowa po Piotrze
1457-1464 – jedna połowa - Katarzyna, żona mieszczanina pleszewskiego Piotra Przezmózgiego; druga połowa - Katarzyna Czeczotka, żona Jana, wraz z siostrą Barbarą;
                    ów Jan Czeczotka, piszący się od 1463 r. z Borucina, nie żył już w 1469 r., kiedy Katarzyna występowała jako wdowa. Jej siostra Barbara odziedziczone po
                    rodzicach i po braciach części w Borucinie i Dobiesławiu wymieniła w 1463 r. z Mikołajem Gruszczyńskim, podstolim poznańskim, na 3 łany osiadłe w
                    Zagoninie; pozostałe części – Andrzej Odrzygoszcz z Krotoszyna i jego siostra Katarzyna
1470 – części - Mikołaj, mąż Barbary z Rącka, z której pozostawił córki: Annę i Elżbietę, występujące w latach 1470-1477; część - Małgorzata Borucka, wdowa po Piotrze
            z Kotarb, która w 1470 r. sprzedała swe części macierzyste i ojczyste w Borucinie i Dobiesławiu   Mikołajowi Gruszczyńskiemu
1471 – Elżbieta, wdowa po Janie z Borucina
do 1481 - Wawrzyniec Gruszczyński
1481 - Benedykt Górski
1497-1501 - Jerzy Hubaty (Ubathy)
1511 - Katarzyna, żona Jakuba Siemowskiego
do 1533 – część - Elżbieta z Kwiatkowskich Borucka, wdowa po Zygmuncie
1533 – części - Andrzej Poświątny; części  – siostry ww. Elżbiety: Barbara Stolecka (żona Jana Stoleckiego) i Katarzyna; w latach 1533-1534 Poświątny dokupił od nich
           połowę Borucina; odtąd zwał się Boruckim alias Poświątnym; pozostałe części - Helena Bronowska, wdowa po Tomaszu Mieniszewskim, w 1539 r. żona Jana
           Bobrowskiego
1558-1562 - Anna ze Śmiłowskich, wdowa po Andrzeju Poświątnym, 2.voto żona Mikołaja Sośnickiego wraz z córką Elżbietą, która poślubiła Mikołaja Potworowskiego
1562-1575 - Elżbieta i Mikołaj Potworowscy h. Dębno
1575-1591 - Jan Wysocki z Czechla
1618 - Tomasz Wysocki
do 1631 - Adam Wysocki, syn Tomasza
1631-1652 - Piotr Lipski h. Grabie wraz z żoną Anną Wszołowską, starosta biskupi siewierski; jego drugą żoną była Jadwiga Leżeńska, wdowa po Janie Czosnowskim
1652-1661 - Maciej Lipski, syn Piotra i Anny Wszołowskiej, wraz z żoną Zofią Kotowiecką, wdową po Marcinie Gałczyńskim 
1661 - ks. Świętosław Lipski, kanonik włocławski i sekretarz królewski, prepozyt kapituły chockiej
1673 - ks. Adrian Wilxycki h. Nałęcz, kustosz kolegiaty w Choczu i ks. Aleksander Bykowski,  proboszcz w Choczu, kanonik gnieźnieński i sekretarz królewski
1686-1690 - Wacław Lipski (zm. 1710) i jego żona Barbara Miaskowska h. Bończa 
1690-1697 - Jan Stanisław Lipski
1697-1699 - Wojciech z Dobruchowa Wolski i jego żona Eufrozyna Lipska
1699 – jedna połowa - Wojciech z Dobruchowa Wolski; druga połowa - Jan Franciszek Bielicki h. Ogończyk i jego brat Krzysztof
1702 – jedna połowa Wojciech z Dobruchowa Wolski; druga połowa – Krzysztof Bielicki
1703– jedna połowa wdowa Helena z Sokolnickich Bielicka; druga połowa - Krzysztof Bielicki
1715-1727 - Krzysztof Bielicki
1727-po 1748 - Karol Bielicki 
1736-1740 – jedna połowa - wdowa Eufrozyna z Lipskich Wolska; druga połowa – jej syn Stanisław Wolski
1740-1753 - Stanisław z Dobruchowa Wolski, podstoli żytomierski
1753-1778 - Franciszek i Antoni Wolscy, synowie Stanisława
1779 – jedna połowa – Franciszek i Antoni Wolscy; druga połowa - NN
1783 - Franciszek Wolski
1789 - Piotr Franciszek Tomasz Pasentha Kiedrowski h. Sas 
1821 – wdowa Marianna z Bogdańskich Kiedrowska (zm. w Borucinie dn. 5 III 1848 r.) wraz z córką Antoniną Apolonią Kiedrowską, żoną Bonawentury Przespolewskiego
           z Kars, zmarłą w Borucinie 3 II 1846 r.; Bonawentura Przespolewski, ożenił się ponownie, z Antoniną Wiewierowską
1853-1862 - Moses Krüger
1862-1883 - Edward Tomicki h. Łodzia wraz z żoną Józefą Skoroszewską h. Awdaniec
1883-1886 - Antoni Wyssogota-Zakrzewski h. Wyskota z Gutów
1886-1889 - Ignacy Szafarkiewicz h. Prus II wraz z żoną Marianną Otocką h. Dołęga
1889-1892 - Dionizy Oberfeld dla swego syna Kazimierza
1893-1930 - Fritz Becker
1930 – wdowa Johanna Emma Becker i jej czworo dzieci: Elżbieta zamężna Prenschoff, Maria Anna zamężna Vahl, Eryka Oaulla Becker i Hubert Carl Becker
1939-1945 – Hubert Carl Becker

 
Literatura:

Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, wyd. J. N. Bobrowicza, Lipsk 1846; Kozierowski S., Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 47: 1920, t. 1 (A-Ł), Poznań 1921; S. Małyszko, Ł. Gajda, Majątki wielkopolskie, t. II, Powiat pleszewski, Szreniawa 1997; Teki Dworzaczka.

 

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER