Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2016-10-27

Autor: Katarzyna Podczaska

4.Dwór i pałac (architektura-obyczajowość-tradycje-gospodarka-kolekcje-znaczenie kulturowe)

  1. drukowane

 

 

Adamek-Pujszo K., Pałac i park w Żaganiu na dawnej karcie pocztowej, Lubsko 2008.

Adamska G., Dwór w Żółwinie i jego tajemnice, Brwinów 2009.

Aftanazy R., Dwory nad Sanem, Rocznik Historyczny Dynoviana, 2015, nr 2, s. 352-358.

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. I-XI, Wrocław 1991-1997.

Aftanazy R., Pacyków – nieznane polskie echo rezydencji Villa Rotonda, Tahańcza, Warszawa 2000.

Antoniuk D., 315 polskich zamkiw i rezidencji w Ukraini, Kijew 2012.

Architektura niedostrzegana. Budownictwo folwarczne Wielkopolski, Poznań 1994.

Architektura rezydencjonalna historycznej Małopolski, Łańcut 1982.

Augustyn M., Dwór w Ustianowej Górnej, Bieszczad, R. 5: 1998, s. 11-45.

B.a., Dwór wiejski w dobrach Srebrnej w powiecie łęczyckim, Inżynieria i Budownictwo, R.   I. nr 11, Warszawa 1879.

Bandurska Z., Pałac w Kamionnej, Warszawa 1979.

Baraniewski W., Kuchnia i stół w polskim dworze, Warszawa 2004.

Berbelska D., Rezydencja „Księży Młyn” (dawny pałac Herbstów), Łódź 2004.

Bernatowicz T., Rezydencja Sobieskich i Radziwiłłów w Żółkwi w świetle nieznanego planu Antonia Castello, Warszawa 1998.

Białkiewicz J. J., Dzieje pałacu w Bieganowie (powiat Września) i sposób jego użytkowania na tle przemian historycznych w setną rocznicę budowy, Przestrzeń i Forma, nr 20: 2013, s. 423-440.

Bicz-Suknarowska M., Dwór w Rajsku w pobliżu Oświęcimia, Teki Krakowskie, 1997, z. 4, s. 71-86.

Bielawska S., Rezydencja Czettritzów w Wałbrzychu. Oblicze dawne i współczesne, Wałbrzych 2008.

Bieniecki R., Pałac Myśliwski – Dom Pracy Twórczej w Antoninie, Kalisz 1985.

Bik K., Dwór polski – dom pański, Gazeta Wyborcza, 2007, nr 229, s. 7.

Błaszczyk Z., Dwór w Skotnikach nad Pilicą, Ochrona Zabytków, 1998, nr 2, s. 162-168.

Błoński F., Dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu w świetle dokumentów, Warszawa 1960.

Błotko A., Pałacyk myśliwski w Julinie. Przyczynek do monografii zespołu, Rzeszowska Teka Konserwatorska, t. 3-4: 2002, s. 277-290.

Bojarska N., Wieczorkiewicz B., Dobra wieść, niosą jeść, Warszawa 1979.

Bondyra W., Dwory szlacheckie w Lublinie w czasach saskich, Res Historica, t. 20: 2005, s. 181-188.

Bossowski J. A., Pałac w Brunowie koło Lwówka Śląskiego, Lwówek Śląski 2005.

Bossowski A. A., Pałac we Lwówku Śląskim, Lwówek Śląski 2005.

Bukowski A., Waplewo. Zapomniana placówka kultury polskiej na Pomorzu Nadwiślańskim, Wrocław 1989.

Chilik P., Dwór Rogowski, Rogi 2003.

Chłap-Nowakowska J., Dwór polski. Architektura, tradycja, historia, Kraków 2007.

Chmielnik H., Zespół pałacowo-parkowy w Sobiejuchach, Żnin 1992.

Cieśla P., Zamki, dwory i pałace, Poznań 2004.

Czartoryski Z., O stylu krajowym w budownictwie wiejskiem, Poznań 1896.


Daab A., Pałac 1702-2002. Zespół pałacowo-parkowy Mieroszewskich w Będzinie-Gzichowie, Będzin 2002.

Danielczyk-Marciniak A., Pałac w Śliwnikach i jego mieszkańcy, Kronika Wielkopolski, 1999, nr 3, s. 83-90.

Dąbrowska A., Pałac i park w Choroszczy – dzieje założenia, Białystok 2010.

Dąbrowska A., Pałac w Choroszczy jako rezydencja fabrykanta (1840-1915), Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, z. 6: 2000, s. 69-82.

Dębowska B., Dwór w Skoroszach, Spotkania z Zabytkami, R. 28: 2004, nr 6, s. 23-25.

Dębski J., Pałace i zespoły pałacowo-parkowe w województwie siedleckim, Siedlce 1987.

Dmochowski F. S., Dawne obyczaje i zwyczaje szlachty i ludu wiejskiego w Polsce i w ościennych prowincjach, Warszawa 1860.

Dobrzycki J., Studia nad wiejskimi pałacami Wielkopolski z doby neoklasycyzmu, Prace Komisji Historii Sztuki, V, 1930, z. 1.

Doliwa-Klepacki Z. M., Dwory i dworki oraz ich właściciele w województwie świętokrzyskim, t. 1 (Między Wisłą a Skarżyskiem-Kamienną, Kielcami i Jędrzejowem), Ostrowiec Świętokrzyski 2013; t. 2, Ostrowiec Świętokrzyski 2016.

Domańska-Kubiak I., Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych, Warszawa 2004.

Drzewiecka M., Pałac w Kikole, Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, z. 18: 2015, s. 163-165.

Dubis W., Dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Historia i teraźniejszość, Warszawa 1980.

Duklewska A., Rezydencja Potockich w Olesinie, Kurów 2005.

 Durczykiewicz L., Dwory polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem, Poznań-Czempiń 1912.

Dworek Matejki w Krzesławicach, Kraków 1984.

Dwory i dworki w kulturze regionu, pod red. Z. Budrewicz i M. Sienko, Region, edukacja,   kultura nr 7, Kraków 2015.

 Dwory i pałace Lubelszczyzny w badaniach archeologicznych. Praca zbiorowa, pod red. E. Banasiewicz-Szykuły, Lublin 2011.

 Dwory i pałace na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolic, pod red. M. Bieniek i S. Pytlińskiego, Skierniewice 2012.

Dwory i pałace okolic Łodzi, wyd. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Łódź 1997.

Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce,  wyd. III, Poznań 2003.

Dwory i pałace ziemi wrzesińskiej, …ocalić od zapomnienia, Września 2014.

Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe, pod red. T. Kostkiewiczowej i A. Roćko, Warszawa 2005.

Dwory, pałace, b.m. [1904-1939].

Dwory polskie, Siedlce 2012.

Dworzak A., Dwór Heleny i Józefa Badenich w Wadowie, Modus, t. 14: 2014, s. 249-266.

Dwór a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. W. Cabana i M. B. Markowskiego i M. Przeniosło, Kielce 2008.

Dwór i rezydencje ziemiańskie w krajobrazie kulturowym Podlasia. Sprawozdanie z przebiegu Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Regionu Podlasie 17-18 września 1994 r., Białostocczyzna, nr 1: 1996, s. 115-116.

Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku, pod red. D. Michaluk, Warszawa 2014.

Dwór ostoja tradycji, zwyczaju, polskości. Dawne budownictwo rezydencjonalne i obronne na terenie powiatu ostrowieckiego. Materiały z Sesji Europejskich Dni Dziedzictwa 11-12 września 2009 r., pod red. W. R. Broćka, Ostrowiec Świętokrzyski 2009.

Dwór, plebania, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku, Warszawa 1998.

Dwór podlaski. Tradycja, tożsamość, przyszłoś, pod red. i wybór S. Kordaczuka, Siedlce 2014.

Dwór polski – architektura, tradycja, historia, Kraków 2007.

Dwór polski w dobie napoleońskiej, Stryszów 1986.

Dwór polski w starej fotografii, Olszanica 2007.

Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały Seminarium Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kielce marzec 1986, pod red. J. Baranowskiego, Warszawa 1992.

Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały II Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki Kraków 6-7 kwietnia 1989, pod red. A. Gogut, Warszawa 1990.

Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały III Seminarium zorganizowanego przez oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki Kielce 20-22 maja 1993 roku, pod red. T. Frankowskiej, Warszawa 1995.

Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały IV Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki Kielce 2-4 października 1997, pod red. T. Frankowskiej, Warszawa 1998.

Dwór – wieś – plebania na ziemiach polskich XIX i XX wieku. Profesorowi Mieczysławowi B. Markowskiemu w trzydziestolecie pracy naukowej, Kielce 2003.

Dwór polski w starej fotografii. Wybór najciekawszych zdjęć, pod red. J. Kułakowskiej-Lis, Olszanica 2012.

Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały V Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kielecki Dom Środowisk Twórczych Kielce 7-9 października 1999, pod red. T. S. Jaroszewskiego, Warszawa 2000.

Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VI Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, pod red. A. Sieradzkiej, Warszawa 2002.

Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VII Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach Kielce 16-18 października 2003, pod red. A. Sieradzkiej, Warszawa 2004.

Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VIII Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach Kielce 13-15 października 2005, pod red. L. J. Kajzera, Kielce 2006.

Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe, Kielce 2007.

Dwór – wieś – plebania na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Profesorowi Mieczysławowi B. Markowskiemu w trzydziestolecie pracy naukowej, pod red. W. Cabana i in., Kielce 2003.

Dwór wieyski, Przegląd Polytechniczny, z. 6: 1860.

Dygasiński A., Na pańskim dworze, Warszawa 1884.

Dygdała J, Wierzchosławski S., Nawra Kruszyńskich i Sczanieckich. Studium z dziejów szlachty i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej, Toruń 1990.

Dzierzkowski J., Bale na wsi, lwów 1875.

Dziewulska J. M., Pałac czy zamek? Neogotycka siedziba w Młoszowej, Małopolska, t. 14: 2012, s. 275-278.

Dzięciołowski R., Pałace i dwory Kresów, Warszawa 2005.

Dzików – księga gości, opr. T. Zych, Tarnobrzeg 1999 (Biblioteka Tarnobrzeskich Zeszytów Historycznych).

Dziubecki T., Rezydencja w Radzyniu Podlaskim jako miejsce kształtujące wyobraźnię architektoniczną Stanisława Kostki-Potockiego. Przyczynek do źródeł architektury klasycyzmu w Polsce, Architecturae et Artibus, vol. 5: 2013, nr 1, s. 39-49.

Echa polskich łowisk. Wydanie Jubileuszowe z okazji 30-lecia istnienia Wielkopolskiego Związku Myśliwych, Poznań 1936.

Ellnain Z., Dwór w Łąkcie Górnej, Spotkania z Zabytkami, R. 31: 2007, nr 10, s. 27-28.

Ellnain Z., Dwór w Skrzydlnej, Spotkania z Zabytkami, R. 30: 2006, nr 5, s. 26-27.

Eysymontt K., Pałac w Karpnikach, Warszawa 1979.

Eysymontt K., Rezydencja i ogrody Herbersteina w Gorzanowie, Rocznik Historii Sztuki, t. 34: 2009, s. 63-79.

Eysymontt K., Rezydencja i ogród w Sieniawie, Arboretum Bolestraszyce, z. 5: 1997, s. 43-86.

Eysymontt K., Rezydencja i ogród w Wysocku, Arboretum Bolestraszyce, z. 5: 1997, s. 87-115.

Fac I., Pałac z orłem – Werynia, Rocznik Kolbuszowski, nr 13: 2013, s. 57-65.

Faryna-Paszkiewicz H., Omilanowska M., Pasieczny R., Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 2001, 2003.

Fic S., Pałac Lipskich w Lewkowie, Kronika Wielkopolski, 1999, nr 2, s. 109-112.

Fogel J., Dawna kolekcja archeologiczna hr. Żółtowskich z Czacza koło Kościana. Ze studiów nad ziemiańskim mecenatem archeologicznym w Wielkopolsce, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 15: 2009, s. 353-380.

Fogel J., Edward hr. Raczyński (1786-1845) o Ostrowie Lednickim, Studia Lednickie, t. 4: 1996, s. 385-405.

Fogel J., Gołuchowska kolekcja archeologiczna Działyńskich i Czartoryskich. Zabytki krajowe (suplement), Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 41: 2005, s. 187-190.

Fogel J., Hrabianki Szembekówny – pionierki archeologii wielkopolskiej z przełomu XIX i XX wieku, Folia Praehistorica Posnaniensia, vol. 12: 2004, s. 7-45.

Fogel J., Sikorski A., Pawilon Białej Damy w Kórniku. Przyczynek do interdyscyplinarnych badań nad urządzeniami parków rezydencjonalnych doby baroku w Polsce, Archeologia Historia Polona, t. 12: 2002, s. 159-191.

Fogel J., Pompeja polska. Z dziejów archeologii wielkopolskiej XIX wieku. Działalność Albina hr. Węgierskiego i Zbigniewa hr. Węgierskiego-Kwileckiego, Poznań 1991.

Fogel J., Z badań nad dziejami archeologii polskiej 2 połowy XIX i początku XX wieku (W kręgu mecenatu Działyńskich i Zamoyskich), Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. XXVI: 1975, s. 169-179.

Fogel J., Ziemiański mecenat archeologiczny na Kujawach. Trzcińscy z Ostrowa nad Gopłem, Ziemia Kujawska, t. 16: 2003, s. 53-77.

Fortuna-Marek A., Dwór w Iwierzycach. Nieznany przykład „stylu dworkowego”, rzeszowska Teka Konserwatorska, t. 2: 2000, s. 295-322.

Froehner W., Collection du Chateau de Gołuchów. L’Ortevrerie antique du moyen age et de la renaissance, Paris 1897.

Fryza M., Dwór w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, Studia Lednickie, t. 7: 2002, s. 239-263.

Fryza M., Ziemiański dwór ze Studzieńca w ekspozycji Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, Biblioteka Studiów Lednickich, t. XXI, ser. D-Varia, t. III, Lednica 2010.

Fudala J., Uroki; Orawiok; Dworek Moniaków; Zmarznięta Kolędziołka, Orawa, nr 35, 1997, s. 132-133.

Gałecka M., Pałac myśliwski Zamoyskich w Maziarni Strzeleckiej w gminie Białopole powiatu chełmskiego, Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego, t. 17: 2015, s. 212-219.

Gapys J., Dwór a wieś w XIX i XX wieku na ziemiach polskich, Kieleckie Studia Historyczne, t. 15: 1999, s. 309-313.

Gaweł Ł., Polska - dwory, b.m. 2011.

Gaworski M., Zamki, pałace, dwory w Polsce, Warszawa 2012.

Gąsiewski W., Polskie gniazdo. Dwór Przybysz w Izbickach w dobrach Ossolińskich na ziemi mieleckiej. Ostoja kultury i patriotyzmu. Szkic historyczny czasów świetności i upadku, Mielec 2011.

Gąssowska E., Dwór w Modliszewicach koło Końskich, Peregrinus 2, Kielce 1990.

Gil W., Pałac w Siarach, Spotkania z Zabytkami, 1999, nr 6, s. 19-20.

Gil Z., Dwory i dworki z Krośnieńskiego, Krosno 1995.

Giżejewska J., Dwór w Opinogórze, Mazowsze, 1996, nr 2, s. 69-82.

Giżycki F. K., Budownictwo zastosowane do potrzeb ziemianina polskiego, Warszawa 1829.

Glinkowski W. P., Dwory Władysława Reymonta, Spotkania z Zabytkami, R. 31: 2007, nr 11, s. 28-29.

Glinkowski W. P., Pałac w Nakomiadach, Spotkania z Zabytkami, R. 33: 2009, nr 1, s. 21-23.

Glinkowski W. P., Pałac w Świdnie, Spotkania z Zabytkami, 1999, nr 11, s. 19-20.

Gloger Z., Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. I-II, Warszawa 1908-1909.

Gloger Z., Rok polski w życiu, tradycji i pieśni, Warszawa 1908.

Gloger Z., Sen ziemianina, Łomża 1910.

Głowacka-Maksymiuk U., Dwór księżnej Aleksandry Ogińskiej jako ośrodek życia kulturalnego na Podlasiu, Szkice Podlaskie, z. 10: 2002, s. 9-16.

Gocał M., Sąsiedztwo. Dwory i majątki ziemskie w dolnie czarnej Nidy, Kielce 2005.

Gołębiowski Ł., Domy i dwory, Warszawa 1830.

Gołuchów. Rezydencja magnacka, Poznań 1993.

Gombin K., Pałac Eustachego Potockiego w Radzyniu Podlaskim jako wyznacznik społecznej pozycji magnata, Radzyński Rocznik Humanistyczny, t. 6: 2008, s. 55-66.

Gosiewski W., Polskie gniazdo. Dwór Przybysz w Izbiskach w dobrach ossolińskich na ziemi mieleckiej: ostoja kultury i patriotyzmu. Szkic historyczny czasów świetności i upadku, Mielec 2011.

Goszczyńska J., Pałac w Szczepowicach – zabytek na medal, Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t. 2: 2003, s. 263-265.

Głowacka-Maksymiuk U., Dwór księżny Aleksandry Ogińskiej jako ośrodek życia kulturalnego na Podlasiu, Szkice Podlaskie, z. 10: 2002, s. 9-16.

Grygiel T., Dwory projektu Józefa Hussa w regionie kutnowskim, Kutno 2004.

Gryglaszewski P. A., Dwór w Jeżowie. Szlacheckie gniazdo nad Białą Dunajcową, Bobowa-Wilczyska 2009.

Grzelachowski S., Pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim, Spotkania z Zabytkami, R. 39: 2015, nr 5-6, s. 18-23.

Grzelachowski S., Rezydencja w Łabuńkach, Spotkania z Zabytkami, 2001, nr 7, s. 21-23.

Guttmejer K., Dwór Wettinów w Naroczycach na Dolnym Śląsku, Ochrona Zabytków, 1999, nr 4, s. 428-437.

Gwóźdź E., Dwór, willa i pałac, Spotkania z Zabytkami, 2000, nr 4, s. 28.

Halor A., Pałac dziwnie zapomniany [Siemianowice Śląskie], Śląsk, 1999, nr 6, s. 39.

Hałata A., Ziemiańskie tradycje w Stryjowie, Spotkania z Zabytkami, 2000, nr 9, s. 22-24.

Hankiewicz T., Pałace i dwory, Cz. 1, Warszawa 2010; Cz. 2, Warszawa 2011.

Harkawy A., Pałac w Koszęcinie. Badania historyczno-architektoniczne na potrzeby rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego, Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego, t. 2: 2010, s. 127-142.

Helsztyński S., Drugi pobyt St. Przybyszewskiego u PP. Znanieckich w Jarontach, zakończony śmiercią, Piast, dod. do Dziennika Kujawskiego, R. V nr 14 z 7 IV 1935 r., s. 1-3.

Helsztyński S., Pierwszy pobyt St. Przybyszewskiego u PP. Znanieckich w Jaroniach, Piast, dod. do Dziennika Kujawskiego, R. V nr 13 z 31 III 1935 r., s. 1-3.

Holewiński M., Dwór w Podchybiu. Jaka będzie przyszłość obiektu zabytkowego, Wiadomości Konserwatorskie, 2010, nr 27, s. 162-170.

Hołub B., Przy wileńskim stole, Warszawa 1992.

Idzikowski A., Dom wieyski, /w:/ Nowy kalendarz powszechny na rok zwyczajny 1835, R. 1, Warszawa 1835.

Instrukcje gospodarcze dla dóbr magnackich i szlacheckich z XVII-XIX wieku, wyd. B. Baranowski, J. Bartyś, A. Weckowa, J. Leskiewicz, t. I, Wrocław 1958; t. II, Wrocław 1963.

Iwaniak S., Ziemiańskie dobra kulturowe w województwie kieleckim (1944-1946), Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, nr 2, Kielce 1996.

Iwno i Chobienice, Poznań 1929.

Jackiewicz-Garniec M., Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich. Dobra utracone czy ocalone?, Olsztyn 2001.

Jackiewicz-Garniec M., Garniec M., Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1999, 2000, 2001.

Jakimowicz T., Od kolekcji „curiosites artistiques” ku muzeum, Studia Muzealne, R. XIII: 1982, s. 15-73.

Jakimowicz T., Jastrząbek M., Gołuchów, Warszawa 1984.

Jakubiec J., Dwór Czarne czyli monografia według Jacka, Jelenia Góra 2014.

Janeczek Z., Pałac w Młoszowej, Katowice 2000.

Janicka A., Rezydencja w Zatoniu. Niedoceniona perła województwa lubuskiego, Zielona Góra 2013.

Jankowski A., Pałac w Lubostroniu. Fryderyka Skórzewskiego pomnik rodowej dumy i zamiłowania sztuk plastycznych, Bydgoszcz 2014.

Jankowski E., Ogród przy dworze wiejskim, t. I-II, Warszawa 1888.

Januszajtis A., Dworek Fiszerów w Nowym Porcie, Gazeta Wyborcza z 15 XII 2006.

Jara R. K., Dwór ze Święcan czyli Domu szlachecko-ziemiańskiego życia opisanie podług urządzenia i sprzętów się w nim znajdujących, Sanok 2014.

Jarosińska M., Kuchnia polska i romantyczna, Kraków 1994.

Jaroszewski T. S., Dwory i dworki w Polsce. Przewodnik, t. I-II, Warszawa 1997, 1999.

Jaroszewski T., Kostium francuski architektury polskiej 2 poł. XIX w., /w:/ Tradycja i innowacja, Warszawa 1981, s. 173-198.

Jaroszewski T. S., Pałac w Zarzeczu i grupa pałaców z rotundą w narożu, Warszawa 1957, nadb. Biuletyn Historii Sztuki, R. 19: 1957, nr 4.

Jaroszewski T. S., Pałace i dwory w okolicach Warszawy, Warszawa 1992.

Jaroszewski T. S., Pałace w Polsce. Przewodnik, Warszawa 2000.

Jaroszewski T. S., Baraniewski W., Pałace i dwory w okolicach Warszawy, Warszawa 1992.

Jaroszewski T., Baraniewski W., Po pałacach i dworach Mazowsza, t. I, Warszawa 1995.

Jaroszewski T., Po pałacach i dworach Mazowsza, t. II, Warszawa 1996.

Jaroszewski T., Gierlach M., Po pałacach i dworach Mazowsza, t. III, Warszawa 1998.

Jaszczak E., Pałace i dwory Płocka i powiatu płockiego – refleksje konserwatora zabytków, Notatki Płockie, 2003, nr 2, s. 13-16.

Jaworska A., Dwór w Woli Przatowskiej. Historia i zagospodarowanie, Biuletyn Szadkowski, t. 4: 2004, s. 47-58.

Jedynak B., Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918, Lublin 1996.

Jeleńska E., Wieś Komarowicze w powiecie mozyrskim, Warszawa 1892.

Jewuła Ł., Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815, Studia z Historii XIX wieku t. 6, Kraków 2015.

Jezierska W., Z życia dworów i zamków na Kresach, Poznań 1924.

Jeż T. T., Dwór w Chrustowie, Warszawa 1876.

Jodłowski K., Pałac na Opieszynie we Wrześni, Kronika Wielkopolski, 2002, nr 3, s. 85-100.

Jogałła E., Dwór w Goszycach, Zofia Zawisza-Kernowa i dzieje przyjaźni Szczepańskich i Turowiczów, Konteksty Kultury, nr 11, 2014, z. 1-2, s. 73-84.

Juras-Pedrycz A., Dwory i dworki w krajobrazie wielickim, Wieliczka 2002.

Kaczmarczyk W., Dwór w Stryszowie Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2005.

Kaczmarek J., Dwór Ziobry, Gazeta Wyborcza, 2008, nr 20, s. 20.

Kaja R., Przewodnik po zespołach pałacowych i dworskich, Bydgoszcz 2002.

Kajzer L., Dwory obronne Wieluńskiego w XIII-XVII wieku, Łódź 1984.

Kajzer L., Dwory w Polsce. Od średniowiecza do współczesności, Warszawa 201.

Kajzer L., Dwór we Wrzącej koło Sieradza, Sieradz 1991.

Kajzer L., Pałace i dwory w dawnym województwie sieradzkim, t. 2, Warszawa 1994.

Kajzer L., Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej, Warszawa 2004.

Kalinowski M., Dwór – ośrodkiem kultury rolnej i życia społeczno-politycznego na wsi mazowieckiej w II Rzeczypospolitej, Rocznik Otwocki, t. 8: 2003, s. 90-97.

Kapuścińska-Kmiecik N., Zdrada małżeńska w dziewiętnastowiecznych pałacach i dworkach ziemiańskich, Łódź 2013.

Karwowski S., Winnagóra, Poznań 1916.

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Warszawa 1938-2007.

Kąkolewski K., Ukradli im czterysta lat, Warszawa 2004.

Kąsinowska R., Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego, Nowa Sól 2003.

Kąsinowska R., Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł, Poznań 1993.

Kąsinowska R., Pałac w Jarocinie. Dzieje rezydencji i jej właścicieli, Jarocin 2012.

Kąsinowska R., Pałac w Konarzewie, Kórnik 2013.

Kąsinowska R., Zamek w Kórniku, Kórnik 1998.

Kempff F., Schloss Lubostron, Aus dem Posner Lande, Bd. III: 1908, s. 376-381.

Kębłowska-Ostrowska Z., Siedziby – muzea. Ze studiów nad architekturą XIX w. w Wielkopolsce, /w:/ Sztuka XIX wieku w Polsce. Naród – Miasto, Warszawa 1979.

Kębłowska-Ostrowska Z., Pałace wielkopolskie w okresu klasycyzmu, Poznań 1970.

Kędracki J., Dworek nad Nidą [Kotlice], Gazeta Wyborcza, Kielce, 2006, nr 175, s. 8.

Kędracki J., Dwór nad Mierzawą z krwawą historią w tle, Gazeta Wyborcza, 2014, nr 288, s. 8.

Kędracki J., Dwór odzyskuje blask [dwór w Cudzynowicach), Gazeta Wybiorcza, 2008, nr 290, s. 6.

Kędracki J., Dwór to był ogromny, [Jeleniów], Gazeta Wyborcza, Kielce, 2008, nr 21, s. 5.

Kędracki J., Dwór z epizodem gruzińskiego księcia [Widuchowa], Gazeta Wyborcza, Kielce, 2007, nr 64, s. 4.

Kędracki J., Pałac to był myśliwski [Ostrowiec Świętokrzyski], Gazeta Wyborcza, Kielce, 2016, nr 1115 I, s. 5.

Kędzierski A., Pałac Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim. Zarys dziejów, Biblioteka Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim 11, Tomaszów Mazowiecki 2006.

Kędracki J., Pałac to był przepiękny [Łubnice], Gazeta Wyborcza, Kielce, 2008, nr 232 z 4 X, s. 6.

Kędracki J., Pałac został po Poznańskich, Gazeta Wyborcza, Kielce, 2008, z 27 VI, nr 149, s. 6.

Kita J., Ziemiańskie pomysły szkolnictwa wiejskiego w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku, Dobrzyckie Studia Ziemiańskie, nr 1: 2010, s. 68-84.

Kłudkiewicz K., Miłosław – pałac bez kolekcji, kolekcja bez galerii, Spotkania z Zabytkami, R. 35: 2011, nr 9-10, s. 18-23.

Kłyszyński M., Gospodarstwo w Turwi, Przewodnik Rolniczo-Przemysłowy 1843, nr 22, s. 253-262; nr 23, s. 265.

Kobylarczyk J., Dwór w Boratynie jako przykład ocalałej rezydencji o wartości historycznej, Wiadomości Konserwatorskie, nr 31: 2012, s. 78-86.

Kobza A., Dwory i folwarki ziemi swarzędzkiej, Swarzędz 2011.

Kolbuszewski J., Kresy, Wrocław 1997.

Koller-Szumska J., Rezydencja Branickich w Białymstoku, Białystok 2012.

Komar K., Pałac w Mysłakowicach, Spotkania z Zabytkami, 2000, nr 7, s. 24-26.

Komorowski J., Dwór Wawrzeckich, Spotkania z Zabytkami, 1999, nr 3, s. 12-13.

Komorowski J., Pałac i mauzoleum [Krobielowice], Spotkania z zabytkami, 1996, nr 3, s. 18-21.

Konieczny W., Dwór w Dołędze, Tarnów 2009.

Konieczny W., Dwór w Dołędze w rabacji chłopskiej 1846, Rocznik Tarnowski, R. 11: 2006, s. 51-54.

Kopczyński S., Wycieczka ogrodnicza do Kwilcza, Dziennik Poznański z 22 VII 1914 r.

Koprukowniak A., Dobra ziemskie rządowe (prywatne) Bezwola. Spory serwitutowe po uwłaszczeniu w 1864 roku, Rocznik Bialskopodlaski, t. 12: 2004, s. 7-28.

Koprukowniak A., Dobra ziemskie Siemień w dobie reform i nowych właścicieli po śmierci Julii Biernackiej w 1860 roku, /w:/ Ludzie, władza, narody, religie. Lubelszczyzna, Polska, Europa, Lublin 2015, s. 71-95.

Korneć G., Pałac Ogińskich w Siedlcach, Siedlce 2007.

Korzeniowska-Matraszek B., Dwór w Radoniach. Historia Janeczki [Janeczka Chrzanowska], Radonie 2014.

Kot S., Urok wsi i życia ziemiańskiego w poezji staropolskiej, Warszawa 1937.

Kowalewska P., Dwór w Zarzeczewie Starym – zapomniany budynek, Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, z. 18: 2015, s. 160-162.

Kowalska-Lasek A., Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Oblęgorek-Kielce 2013.

Kowecka E., Dwór „najrządniejszego w Polszcze magnata”, Warszawa 1991.

Kowecka E., W salonie i w kuchni, Warszawa 1984.

Kowerska Z., W suchowskim dworze, Warszawa 1904.

Kozina I., Pałace i zamki na pruskim Górnym Śląsku w latach 1850-1914, Katowice 2001.

Kozłowska J., Dwór w Zajeździe, Spotkania z Zabytkami, 2003, nr 4, s. 24-25.

Kozłowski K., Projekt dworu dla obywatela średniej zamożności, Inżynieria i Budownictwo, R. 4, nr 9, Warszawa 1882, s. 95-96.

Kraiński M., Dwór, czyli artefakt, Gdańskie Studia Muzealne, t. 8: 2015, nr 11-13.

Krasnowolski B., Pałace, dwory i folwarki powiatu chrzanowskiego, Chrzanów 2015.

Krasnowolski B., Rezydencja w Suchej. Dwór, zamek, pałac, Małopolska, t. 17: 2015, s. 63-95.

Krasny P., Pałac w Rozdole. Rezydencja „Niezwykłego wielkiego pana”, Folia Historiae Artium, s.n., t. 4: 1998, s. 15-33.

Kręglewska-Foksowicz E., Barokowe rezydencje w Wielkopolsce, Poznań 1982.

Kriegseisen J., Dwór w Krasnej Górze, Spotkania z zabytkami, 1999, nr 12, s. 11-12.

Krótka nauka budowniczy dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego, opr., wstęp i komentarze A. Miłobędzki, Wrocław 1957.

Kryński S., Dwór myśliwski hr. Potockich w skansenie mazowiecko-podlaskim w Ciechanowcu, jako przykład rezydencji magnackiej, Acta Scansenologica, t. 11: 2015, s. 221-228.

Krzemień M. P., Tradycje i zwyczaje łowieckie, Warszawa 1990.

Krzyślak B., Iwno, Poznań 1999.

Krzywosąd-Kępieński M., Winnagóra. Opowiadanie historyczne, Tygodnik Ilustrowany 1883, nr 32.

Kseniak M., Rezydencja Czartoryskich w Puławach, Lublin 1986.

Kubiak I., Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych, Warszawa 2004.

Kubiak W., Pałac nad Zgłowiączką i jego właściciele. Z dziejów Lubrańca…, Toruń 2000.

Kucharska J. B., Dwór w Burbiszkach, Spotkania z Zabytkami, 1999, nr 2, s. 10-12.

Kuczek I., Dwór dolnowiejski, Myślenice 1986.

Kulesza-Szerniewicz E., Pałace i dworki szczecińskiej AWRSP, Cz. 2, Szczecin 1997.

Kunkel R., Dworek Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Spotkania z Zabytkami, R. 31: 2007, nr 8, s. 8-12.

Kurkiewicz-Matysiak B., Pałac w Otwocku Wielkim, Rocznik Otwocki, t. 3: 1998, s. 37-43.

Kus J., Rezydencja w Pawłosiowie, Spotkania z Zabytkami, 2000, nr 1, s. 19-20.

Kuzio-Podrucki A., Pałace Donnersmarcków, Śląsk, 1997, nr 4, s. 40-43.

Kwiatkowska M. I., Pałac w Jabłonnie, Warszawa 2012.

Kwiatkowski M., Pałac w Korsuniu. Lindsay czy Zawadzki?, Biuletyn Historii Sztuki, R. 76: 2014, nr 2, s. 281-288.

Kwiatkowski M., Sucha. Ostatni zaścianek polski, Warszawa 2007.

Kysil M., Pałac w Modle na tle dziejów rodów Bibranów i Rittbergów (1564-1972), Rocznik Jeleniogórski, t. 33: 2001, s. 79-90.

Lajszner M., Rezydencje ziemiańskie w Kościańskiem. Pałac w Czaczu i jego mieszkańcy, Wiadomości Kościańskie, marzec 1994.

Lajszner M., Rezydencje ziemiańskie w Kościańskiem. Choryń (Gm. Kościan), Wiadomości Kościańskie, lipiec 1994.

Lajszner M., Rezydencje ziemiańskie w Kościańskiem. Dwór w Czerwonej Wsi i jego mieszkańcy, Wiadomości Kościańskie, październik 1994.

Lajszner M., Rezydencje ziemiańskie w Kościańskienm. Jarogniewice i Głuchowo – domy Żółtowskich, Wiadomości Kościańskie, luty 1995.

Lajszner M., Rezydencje ziemiańskie w Kościańskiem. Jurkowo, Wiadomości Kościańskie, grudzień 1995, styczeń 1996.

Lajszner M., Rezydencje ziemiańskie w Kościańskiem. Mikoszki, Wiadomości Kościańskie, listopad 1996.

Landecka H., Pałac w Czesławicach – zabytek przywrócony, Ochrona Zabytków, R. 63: 2010, nr 1-4, s. 17-26.

Laskowski A., Pałac w Gorajowicach. Przemiany formy i funkcji, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. 32: 2000, s. 35-54.

Lasocka B., Z dziejów Beńkowej Wiszni. Próba monografii miejsca, Warszawa 2003, odb. Lehfeldt W., Majątek Lehfelde, Warszawa 1997.

Leitgeber S., Jego Wysokość w Iwnie, Dziennik Poznański z 19-20 III 1994 r.

Leitgeber S., Jeszcze o życiu w wielkopolskich dworach i pałacach, Kronika Wielkopolski, nr 4: 1996, s. 111-115.

Leśniakowska M., Dwór – w stronę utopii retrospektywnej, Miesięcznik ZNAK, R. XXXIX, listopad-grudzień 1987, s. 101-114.

Leśniakowska M., Polski dwór. Wzorce architektoniczne, mit, symbol, Warszawa 1992.

Libicki M., Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce. Przewodnik, Poznań 1996.

Libicki M., Libicki Piotr, Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce, Poznań 2013.

Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.

Libicki P., Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu, Poznań 2012.

Łajewska-Szypluk S., Supraśl. Pałac Buchholzów – siedziba Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera, Biblioteka Dziejów Podlasia 4, Warszawa 2009.

Łaniecki S., Pałace, dwory i folwarki powiatu nakielskiego, Sępólno Krajeńskie 2005.

Łoza S., Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954.

Łoziński W., Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1978.

Łysik K., Pałac w Rybnej i jego właściciele, Tarnowskie Góry 2011.

Majątki wielkopolskie, t. I-IX, Szreniawa 1994-2011: t. I: Powiat gostyński, Szreniawa 1994; t. III. Powiat ostrowski, Szreniawa 1994; t. IV. Powiat leszczyński, Szreniawa 1996.

Majewski J. S., Dwór pod skarpą [Obory], Gazeta Wyborcza, 2009, nr 237, s. 14.

Majka M., Nie zachowane dwory ziemi krakowskiej. Materiały i sprawozdania konserwatorskie woj. krakowskiego, Kraków 1968.

Majka M., Pałac Morstinów nad Szreniawą. Zespół pałacowy w Pławowicach – wczoraj, dziś i jutro, Teki Krakowskie, z. 9: 1999, s. 91-114.

Makarèvič V., Deportacje okolic szlacheckich z guberni mińskiej w latach 2863-1864, /w:/ Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku, pod red. D. Michaluk, Warszawa 2014, s. 57-73.

Makowiecki T., Pałac w Łubnicach, Warszawa 1935, odb. Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1934 wydz. 2.

Makowski H., Dwór w Radonicach, Błonie 2015.

Malepszak S., Żabikowo – dzieje wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego, Luboń 1999.

Malik K., Pałac w Luberadzu, Spotkania z Zabytkami, R. 30: 2006, nr 2, s. 26-27.

Manikowska E., Zbiór obrazów i rzeźb Artura i Zofii Potockich z Krzeszowic. Ze studiów nad dziewiętnastowiecznym kolekcjonerstwem w Polsce, Rocznik Historii Sztuki, t. 25: 2000, s. 144-199.

Marcinek R., Rogalewska E., Dwory, zamki, pałace, Kraków 2002.

Marcinowska M., Dwór pełen barw. Architektura i dekoracja malarska dworu z Rdzawy w Sądeckim Parku Etnograficznym, Nowy Sącz 1997.

Marciszewska M., Kucharka szlachecka. Zawierająca około 3000 przepisów kuchennych, spiżarnianych…, Kijów-Odessa 1893.

Markowski F., Pałac w Nadwórnej projektowany przez M. Knackfusa architekta J.K.M. Stanisława Augusta, Lwów 1936, odb. Życie Techniczne 1936, nr 3-4.

Markowski S., Rydel M., Oblicza polskiego dworu, Warszawa 2003-2004.

Maroszek J., Dwór i rezydencja ziemiańska w krajobrazie kulturowym Podlasia, Białystok 1994.

Maślanka J., Dwory Weryho-Darewskich na tle dziejów, Warszawa 2010.

Materiały do dziejów rezydencji w Polsce: Pałace i dwory w dawnym województwie kaliskim, t. I-II, pod red. T. S. Jaroszewskiego, Warszawa 1994, 1997; Kujawy Wschodnie, t. 1, cz. 2-3, Włocławek 2001, 2004; Ziemia dobrzyńska, t. II, cz. 1-2, Włocławek 2002-2003.

Matyaszczyk D., Pałac w Konarzewie, Ochrona Zabytków, 1999, nr 3, s. 250-263.

Mazur J., Zabytkowa architektura dworsko-pałacowa ziemi lubaczowskiej, Lubaczów 2012.

Mecenat artystyczny Branickich, red. M. Olesiewicz i B. Puchalska-Dąbrowska, Białystok 2004.

Merta T., Dwory – bezpańskie skarby państwa w ruinie, Rzeczpospolita, 2008, nr 24, s. A24-A25.

Mężyński A., Gołuchów Jana Działyńskiego 1853-1874, Studia Muzealne, t. 13: 1982, s. 74-87.

Michałowicz-Kubal M., Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego, Krosno 2006.

Mikocka-Rachubowa K., Pałac w wołyńskim Romanowie i jego rzeźby, Biuletyn Historii Sztuki, R. 75: 2013, nr 1, s. 37-69.

Milanowska B., Pilaszków. 650 lat dziejów dworu i jego mieszkańców, Warszawa 2009.

Molik W., O kuchni i sztuce kulinarnej w pałacu Działyńskich w połowie XIX wieku, Kronika Miasta Poznania, 2003, nr 4, s. 109-123.

Molik W., Zmiany modelu konsumpcji wielkopolskiego ziemiaństwa w XIX i na początku XX wieku, /w:/ W kuchni i za stołem. Dystanse i przenikanie kultur, pod red. T. Stegnera, Gdańsk 2003.

Moliński Z., Zamki – Dwory – Pałace, Bydgoszcz b.d.

Morelowski M., Pałac Piłsudskich w Mosarzu, Kraków 1927, odb. Nowa Reforma.

Moździerz Z., Dwór Homolacsów w Kuźnicach, Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, t. 18: 2009, s. 51-62.

Mundt E., Zespół pałacowy w Czerniejewie, Czerniejewo-Poznań 2007.

Myjak J., Pałac w Czyżowie Szlacheckim, Opowieści o Zamkach i Dworach Sandomierszczyzny 1, Sandomierz 2003.

Myśliński K., Pałac Wielopolskich w Chrobrzu siedziba Ordynacji Myszkowskich, Kielce 2012.

Nadolska A., Dwór w ruinie [Pińsk], Spotkania z zabytkami, R. 33: 2009, nr 3, s. 20-21.

Nadolska A., Dwór w Żurawi, Spotkania z Zabytkami, R. 31: 2007, nr 5, s. 24-25.

Nakwaska z Potockich K., Dwór wiejski. Dzieło poświęcone gospodyniom polskim, przydatne i osobom w mieście mieszkającym przerobione z fr. pani Aglaä Adanson wielu dod. i zupełnem zastosowaniem do naszych obyczajów polskich i potrzeb, , t. I-III, Lipsk 1857-1860.

Napierała P., Pałac i park w Wojnowie, perła Kotliny Jeleniogórskiej, Wiadomości Konserwatorskie, nr 23, 2008, s. 126-130.

Nestorow R., Rezydencja i dobra wilanowskie w świetle materiałów archiwalnych z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, Ad Villam Novam, t. 3: 2010, s. 3-206.

Niesyto A., Dworek Soplicowy, Katowice 1998.

Niewiarowska-Bogucka K., Mecenat rodziny Ossolińskich w XVIII i XIX wieku na Podlasiu, Warszawa 2004.

Nieżychowski J. J., Kuchnia ziemiańska. Błogosławione cztery pory roku, Warszawa 1999.

Nojszewska D., Dworek Stasinek, Kronika Warszawy, 2006, nr 1, s. 40-45.

Nowakowski P., Dwór w Kłóbce uratowany, Spotkania z Zabytkami, R. 39: 2015, nr 5-6, s. 40-44.

Nowicki R., Pałac w Czerniejewie i jego mieszkańcy, Czerniejewo 1999.

Obolewski P. P., Dwory ziemiańskie na terenie parafii Białotarsk w latach 1918-1939, Studia Włocławskie, t. 16: 2014, s. 354-369.

Oborny A., Pałac w Pszczynie. Dzieje budowlane i artystyczne, Pszczyna 1972.

Obrazy domowego pożycia na Litwie, skreślił E.T., Warszawa 1865.

Obst J. K., Nasze dwory wiejskie, Kwartalnik Litewski, R. I, t. 3, wrzesień 1910, s. 95-124.

Ocalić od zapomnienia. Pałace i dwory powiatu golubsko-dobrzyńskiego, pod red. Sz. Wiśniewskiego, Golub-Dobrzyń b.d.

Oczywisty urok biesiadowania, pod red. P. Kowalskiego, Wrocław 1998.

Odachowska-Zielińska E., Zieliński A. R., Porady babuni, czyli o uroku życia w dworku polskim, Warszawa 1990.

Odorowski W., Pałac w Kozłówce, Lublin 1985.

Oettingen U., Dwory na szlaku działań grupy Józefa Piłsudskiego w 1914 roku w Królestwie Polskim w świetle źródeł pamiętnikarskich, Studia Historyczne, 2002, z. 2, s. 163-178.

Oettingen U., Dwór w południowo-zachodniej części Królestwa Polskiego w 1915 roku w świetle legionowych pamiętników, Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne, t. 3: 2002, s. 199-213.

Ogrodowczyk A., Dwór w Rzepiszewie – współcześnie, Biuletyn Szadkowski, t. 4: 2004, s. 59-66.

Ogrodowska B., Święta polskie. Tradycja i obyczaj, Warszawa 1996.

Omilanowska M., Polska – pałace i dwory, Warszawa 2004.

Opaliński Ł., Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego 1659, repr. Warszawa 2009.

Orchowski A., Dwór i plebania. Dzieje cichych ustroni, Warszawa 1904.

Orłowski S., Dwór Zieleniewskich. Wczoraj i dzisiaj [Trzebinia], Trzebinia 2002.

Ossolińska K., Dwory obronne, Spotkania z Zabytkami, 1999, nr 12, s. 23-26.

Ostrowska-Kębłowska Z., Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII wieku w Wielkopolsce, Poznań 1969.

Ostrowska-Kębłowska Z., Dworek Mycielskich. Dokumentacja historyczna Zofii Ostrowskiej-Kębłowskiej ze wskazaniami konserwatorskimi Anny Rogalanki i uzupełnieniami Renaty Linette, Kronika Miasta Poznania, 2007, nr 3, s. 72-87.

Ostrowska-Kębłowska Z., Pałac w Dobrzycy i zagadnienie tzw. romantycznego klasycyzmu, /w:/ Romantyzm. Studia nad sztuką drugiej połowy wieku XVIII i wieku XIX, Warszawa 1967, s. 237-251.

Ostrowska-Kębłowska Z., Siedziby wielkopolskie doby romantyzmu, Poznań 1975.

Ostrowski J. K., Lewicka-Depta Z., Dwór polski w starej fotografii, Warszawa 2009.

Ostrowski J., Mickiewicz w Wielkopolsce 1831/32, Kronika Gostyńska, nr 10: 1932, odb. Lubiń 1932.

Palacz T., Pałac w Orońsku. Cz. 2, Orońsko, 1994, nr 1-4, s. 12-14.

Pałac Działyńskich w Poznaniu, Poznań 1958.

Pałac niegdyś Radziwiłłów w Zdzięciole, Tygodnik Ilustrowany, R. 12: 1871, t. 7 nr 174.

Pałac w ogrodzie. Materiały sesji naukowej Warszawa 21-22 maja 1998, pod red. B. Wierzbickiej, Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1999.

Pałace i dwory w dawnym województwie rawsko-mazowieckim, t. 1, pod red. W. Puget, Warszawa 1995.

Pałace i dwory w dawnym województwie kaliskim, pod red. T. S. Jaroszewskiego, t. I, Warszawa 1994, t. II, Warszawa 1997.

Pałace wielkopolskie z okresu klasycyzmu, Poznań 1970.

Pałac Lubomirskich w Przemyślu, opr. Z. Wiglusz, J. Polaczek, Ars te Historia 6, Przemyśl 2002.

Pałace i dworki Podkarpacia, Cz. 1, pod red. S. Mendelowskiego, Krosno 2008; Cz. 2, Krosno 2008.

Pałace i dwory w dawnym województwie rawsko-mazowieckim, opr. zbiorowe, t. 1, pod red. W. Puget, Warszawa 1995.

Pałace i rezydencje Dolnego Śląska, Skarby Kultury i Literatury Polskiej 13, Proszówki 2011.

Pałat Z., Dwór w Piotrowie, Kronika Miasta Poznania, 2009, nr 4, s. 163-189.

Pańczyk J., Dwór obronny w Modliszewicach chyba się nie obroni, Spotkania z Zabytkami, R. 33: 2009, nr 2, s. 22-23.

Pawłowska M., Pałac w Wierzbiczanach. Neorenesansowe założenie pałacowo-parkowe na Kujawach, Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy z. 11: 2006, s. 83-88.

Pawłowska M., Pałac w Wierzbiczanach. Przykład neorenesansowego założenia pałacowo-parkowego na terenie Kujaw, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, vol. 17: 2006, nr 1-2, s. 71-73.

Perzyński M., Arystokraci i ich niezwykłe zamki, dwory i pałace na Dolnym Śląsku, Przewodnik dla dociekliwych 1, Wrocław 2008.

Petera J., Wiejskie dworki drewniane na Lubelszczyźnie, Lublin 1978.

Pierzynowska G., Dwory, parki i folwarki Kociewia i Kaszub, Tczew 1998.

Piesik P., Pałac w Waplewie w nowej odsłonie, Prowincja, 2016, nr 1, s. 45-49.

Pietrzak M., Dwory, folwarki, pałace zachodniego Podlasia, Sokołów Podlaski 1998.

Piwkowski W., Dwór Nieborowskich w Nieborowie, odb. Rocznik Muzeum Narodowego, t. XXXXIII, XXXIV, [1990].

Płóciennik M., Dwory i pałace powiatu poznańskiego, Poznań 2006.

Podczaska K., Dworki i pałace Gminy Inowrocław, Inowrocław 2014.

Podsiadły A., Pałac Józefa Brandta w Orońsku. Przewodnik, Orońsko 2007.

Polakowski S., Pozostałości założeń dworskich województwa podkarpackiego, Krosno 2012.

Polonus J., Dwór w Zułowie. Myśląc Ojczyzna, Źródło, 2010, nr 49, s. 18.

Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy, pod red. E. Kosowskiej, Katowice 1995.

Powiat szamotulski na dawnej pocztówce 1897-1945, autor tekstów M. Romanowska-Pietrzak, Szamotuły 2002.

Pruski W., Wyścigi i hodowla koni pełnej krwi oraz czystej krwi arabskiej w Polsce w latach 1918-1939, Wrocław 1980.

Pruszak T. A., O ziemiańskim świętowaniu. Tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy w kręgu ziemiaństwa polskiego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku, Warszawa 2006.

Pruszak T. A., Ziemiański savoir-vivre, Warszawa 2014.

Pruszak T. A., Ziemiańskie święta i zabawy. Tradycje karnawałowe, ślubne, dożynkowe i inne, Warszawa 2012.

Przegaliński A., Gdy życie stało się pasją, a pasja była muzyką. Studium z dziejów założenia pałacowo-parkowego w Gościeradowie, Teka Komisji Historycznej, t. 7: 2010, s. 50-66.

Przegaliński A., Wokół dworu i parku. Studia z duchowej i materialnej kultury ziemiaństwa lubelskiego po powstaniu styczniowym, Lublin 2011.

Przegaliński A., Zapomniane dzieje Snopkowa. Studium z dziejów i historii majątku nad Ciemięgą w epoce Trzcińskich herbu Ślepowron (1755-1845), /w:/ Aktywność społeczna i gospodarcza mieszkańców podlubelskich miejscowości. Wybrane zagadnienia, Lublin 2014,  s. 33-47.

Przybylska G., Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Kalisz 1984.

Przybyszewski S. M., Ziemianie. Pałace, dwory i dworki nad Nidą, Nidzicą i Szreniawą. Dziedzictwo kultury narodowej na Ponidziu, Kazimierza Wielka 2012.

Przybyszewski W., Dwór Krasińskich w Opinogórze po stu latach otworzył swoje podwoje, Spotkania z Zabytkami, R. 32: 2008, nr 11, s. 38-39.

Pszczółkowski M., Pałac w Rudnicy. Historia, architektura, dekoracja, Architectus, 2013, nr 4, s. 3-18.

Purc-Stępniak B., Pałac w Lubartowie, Spotkania z Zabytkami, 1997, nr 9, s. 24-25.

Raińska M., Dwory Małopolski, t. 1-3, Nowy Sącz 2014.

Raińska M., Dwory Małopolski w fotografii archiwalnej, Warszawa 2013.

Ratajczak W., Dwór polski. Tragiczny bohater prozy postyczniowej, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, z. 31: 2014, s. 11-22.

Rakowski A., Dworek Laszczyków w Kielcach 1788-1988, Kielecka Teka Skansenowska, t. 1: 2000, s. 39-70.

Reginia-Zacharski J., Przedwojenne dwory. Najpiękniejsze fotografie, Warszawa 2013.

Rejewski J., Uwagi o administracji majątku ziemskiego, Poznań 1909.

Renesansowe i manierystyczne rezydencje w Wielkopolsce, Poznań 1971.

Reichmann J., Dwory i dworki pod Tatrami, Kraków 1938.

Rekść W., Dwór Wybickich znów tętni życiem, Nasz Dziennik, 2008, nr 180, s. 10.

Rezydencja Sapiehów w Dubnie, pod red. H. Karwowskiej i A. Andrzejewskiego, Białystok 2007.

Robótka H., Dworek w Parchaniu k. Inowrocławia, tam, gdzie mieszkał gen. Władysław Sikorski, Archiwista Polski, R. 12: 2007, nr 2, s. 37-46.

Rolska-Boruch I., „Domy pańskie” na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku, Lublin 2003.

Rolska-Boruch I., Pałac w Opolu Lubelskim, jego dzieje i zbiory, Roczniki Humanistyczne, 1999, z. 4, s. 141-153.

Rothe A., Kilka uwag nad gospodarstwem w Wielkim Księstwie Poznańskim, Ziemianin, t. 2: 1850.

Rozbicka M., Dom mieszkalny średniozamożnego ziemianina. Studnia nad teorią i praktyką projektową (1918-1939), Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 48: 2003, z. 1-4, s. 5-77.

Rozbicka M., Dwory w Albumach Inwentaryzacji Wsi Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1921-1939), Warszawa 2014.

Rozbicka M., Nieregularne dwory-wille dla obywateli ziemskich średniej zamożności na północno-zachodnim Mazowszu, Mazowsze, nr 13: 2000, s. 171-180.

Rozbicka M., Siedziby średniej i drobnej szlachty na północno-zachodnim Mazowszu w drugiej połowie XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1999.

Rożek M., Etos dworu szlacheckiego. Szkice z dziejów kultury, Kraków 2013.

Rożek M., Zabytki architektury województwa skierniewickiego, Lublin b.d.

Ruciński K., Dwory i pałace wielkopolskie, Poznań 1913.

Ruśniaczek J. W., Pałac w Rajczy i jego przebudowa w 1895 roku, Karta Groni, nr 18, 1995, s. 10-19.

Rychlikowa I., Klucz wielkoporębski Wodzickich w drugiej połowie XVIII wieku, Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej Małopolski 4, Wrocław 1960.

Rychlikowa I., Szkice o gospodarce panów na Łańcucie, Łańcut 1971.

Rydel M., Ciąg dalszy wędrówki po dworach Litwy południowej, Spotkania z Zabytkami, R. 36: 2012, nr 1-2, s. 30-33.

Rydel M., Dwór – polska tożsamość, Poznań 2012.

Rydel M., Hucisko – ostatni taki dwór, Spotkania z Zabytkami, R. 30: 2006, nr 4, s. 21-23.

Rydel M., Jam dwór polski, Gdańsk 1993, 1997.

Rydel M., Markowski S., Oblicza polskiego dworu, Warszawa 2004.

Rydel M., Od dworu do dworu, Spotkania z Zabytkami, 2002, nr 3, s. 17-18.

Rydel M., Po dworach i pałacach Litwy śladami „Sobola i panny”, Spotkania z Zabytkami, R. 30: 2006, nr 6, s. 23-25.

Rydel M., Po dworach Litwy południowej, Spotkania z Zabytkami, R. 35: 2011, nr 11-12, s. 34-37.

Rydel M., Raport o polskich dworach, Spotkania z Zabytkami, R. 31: 2007, nr 3, s. 4-8.

Rydel M, Raport z podróży. Akcja dwory, Spotkania z Zabytkami, 1999, nr 12, s. 17-19.

Rydel M., Siedziby patriotów w II RP, Rzeczpospolita, 2009, nr 104, s. A32.

Rydel M., Sikorzyno – uratowane gniazdo rodowe Wybickich, Spotkania z Zabytkami, R. 35: 2011, nr 3-4, s. 6-11.

Sabała K., Dwory i folwarki na terenie parafii Jeruzal, Łajszczew Stary 1997.

Sadowski Ł. M., „Kostium francuski” a architektura rezydencjonalna polskiej arystokracji i ziemiaństwa w latach 1864-1914, Warszawa 2006.

Samusik J., Dwór Czeczotów i Bochwiców w Podorosku. Cz. 1, Akant. Miesięcznik literacki, R. 15: 2012, nr 2, dod. Świat Inflant, nr 2, s. 8; Cz. 2, Akant, nr 3: 2012, dod. Świat Inflant, nr 3, s. 6.

Samusik J., Dwór w Kurowie, Parki Narodowe, 2002, nr 3, s. 8-9.

Samusik J., Dwór Żmudzina w Bezdanach, Świat Inflant, R. 12: 2015, nr 2, s. 2.

Samusik J., Pałac Gawrońskich w Pojeziorach, Świat Inflant, R. 11: 2014, nr 2, s. 4-5.

Samusik J., Pałac Jeleńskich w Glinciszkach, Świat Inflant, r. 11: 2014, nr 1, s. 1-3.

Samusik J., Pałac Łęskich w Białej Wace, Świat Inflant, R. 12: 2015, nr 7, s. 4-5.

Samusik J., Pałac Przebędowskich w Pogryżowie, Świat Inflant, R. 13: 2016, nr 4, s. 1-2.

Samusik J., Pałac Tyszkiewiczów w Połądze, Świat Inflant, R. 13: 2016, nr 6, s. 1-3.

Samusik J., Pałacyk w Berdówce, Akant, R. 12, nr 9, dod. Świat Inflant, nr 9, 2009, s. 14-15.

Samusik K., Dwory i pałace Podlasia, Białystok 2003.

Samusik K., Dwory i pałace na Kresach Wschodnich, między Niemnem a Bugiem, Białystok 2012.

Samusik K., Dwory w Łomżyńskiem, Łomża 2001.

Samusik K., Dwór nad Łosośną, Spotkania z zabytkami, 2000, nr 2, s. 20-21.

Samusik K., Dwór Trębackich w Linowie, Akant. Miesięcznik literacki, R. 14:, nr 6, dod. Świat Inflant, nr 6: 2011, s. 9-10.

Samusik K., Dwór w Grabowie, Spotkania z Zabytkami, 1999, nr 10, s. 19-20.

Samusik K., Dwór w Tarnowie, Spotkania z Zabytkami, 2002, nr 7, s. 21-22.

Samusik K., Pałac Tyszkiewiczów w Landwarowie, Spotkania z Zabytkami, R. 39: 2015, nr 5-6, s. 6-12.

Samusik K., Pałac Tyszkiewiczów w Wace Trockiej, Spotkania z Zabytkami, R. 38: 2014, nr 3-4, s. 41-45.

Samusik K., Pałac w Rudce, Spotkania z Zabytkami, 2001, nr 4, s. 18-20.

Samusik K., Pałace i dwory Białostocczyzny, Białystok 1998.

Samusik K., Rezydencja Radziwiłłów w Połoneczce. Cz. 1, Akant, R. 13: nr 5, dod. Świat Inflant, nr 5: 2010, s. 5-6; cz. 2, tamże, nr 6: 2010, s. 12.

Samusikowie K. i J., Dwory i pałace na Kresach Wschodnich. Między Niemnem a Bugiem, Białystok 2012.

Samusikowie K. i J., Dwory w Łomżyńskiem, Łomża 2003.

Sanocka B., Dworek w Woli Dębowieckiej, Rzeszowska Teka Konserwatorska, t. 3-4: 2002, s. 207-220.

Sas-Lityński S., Złota Księga Ziemiaństwa Polskiego poświęcona kulturze i wytwórczości rolnej. Wielkopolska, Warszawa 1929.

Sass M., Dzieje Gostycyna i okolicy. Pradzieje, rycerze, szlachta, ziemianie, Bydgoszcz-Gostycyn 2006.

Schirmer M. K., Dwory i majątki ziemskie w okolicach Łomży. Wielka własność ziemska w powiecie łomżyńskim ze szczególnym uwzględnieniem założeń rezydencjonalnych, Warszawa 2007.

Schirmer M. K., Ziemiańskie biografie, Studia Łomżyńskie, t. 20: 2009, s. 137-142.

Schramm W., Obciążenia rolnictwa wielkopolskiego w dobie kryzysu, Poznań 1932.

Schramm W., Problem poznawania organizacji gospodarstwa ziemskiego, Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, t. XLVII, odb.

Siekierski S., Dworek i dwór w zbiorowych pamiętnikach chłopskich XX wieku, Zeszyty Naukowe. Nauki Humanistyczne, Wyższa szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, nr 48, 1997, s. 127-139.

Siekierski S., Kultura szlachty polskiej w latach 1864-2001, Pułtusk 2003.

Sikorska A. M., Wiejskie siedziby szlachty polskiej z czasów saskich, Warszawa 1991.

Sitowski J., Dwory i dworki w Limanowszczyźnie oraz ich właściciele w ostatnich dziesiątkach XIX w., Piotrków Trybunalski 1918.

Sitowski J., Dwory i dworki w Sądeckiem w XIX w., Mordarka 1920.

Sitowski J., Dwory w Krościeńskiem w końcu XIX w., Piotrków Trybunalski 1919.

Skaza L., Pałac w Sypniewie, Spotkania z Zabytkami, R. 31: 2007, nr 12, s. 19-21.

Skaza L., Pałace i dwory gminy Więcbork. Historia, właściciele, wspomnienia, legendy, Krajeńskie Zeszyty Historyczne, Sępólno Krajeńskie 2008.

Skaza L., Pałace i dwory w gminie Sośno, Krajeńskie Zeszyty Historyczne, Sępólno Krajeńskie 2001.

Skiba M., Pałac Kottwitzów w Bojadłach, Lubuskie Materiały Konserwatorskie, t. 3: 2005/2006, s. 164-175.

Skirmut B., Z życia dworu polskiego. Powieść, Wilno 1939.

Skrzypczak J., Pałac w Weryni. Mało znane secesyjne dzieło Tadeusza Stryjeńskiego, Teki Krakowskie, z. 7: 1998, s. 149-160.

Skrzypczak J., Pałacyk Oborskich w Mielcu, Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu nr 16, Mielec 2008.

Skuratowicz J., Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim, Międzychód 1992.

Skuratowicz J., Pałac w Dobrzycy, Dobrzyca 2006.

Skuratowicz J., Pałac w Radojewie, Spotkania z Zabytkami, 1998, nr 6, s. 20-21.

Skuratowicz J., „Wersale Północy”, czyli o rezydencjach europejskich 2 poł. XIX w., /w:/ Tradycja i innowacja, Warszawa 1981, s. 159-241.

Solarska A., Pałac w Trzebiatowie – biblioteka. Informator, Poznajemy Historię i Kulturę Pomorza Szczecińskiego nr 4, Szczecin 1989.

Sołtysówna A., Rezydencja Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach, Spotkania z Zabytkami, R. 29: 2005, nr 9, s. 19-21.

Spychalski H., Dwór i kurnik [Stara Jania], Spotkania z Zabytkami, 1999, nr 5, s. 24.

Staniewicz W., Dwór Wersoka Wielka. Studium historyczno-gospodarczo-prawne, Wilno 1926.

Stasiak P., Dwory okolic Kutna, Spotkania z Zabytkami, 2000, nr 11, s. 28-30.

Stasiak P., Pałace i dwory gminy Krośniewice, Kutnowskie Zeszyty Regionalne, t. 4: 2000, s. 143-192.

Stenzel A., Pałace i dwory okolic Grudziądza, Grudziądz 2008.

Stenzel A., Pałace i dwory ziemi wąbrzeskiej, Wąbrzeźno 2011.

Stępińska K., Pałace i zamki w Polsce dawniej i dziś, cz. 1-2, Warszawa 1977.

Studnicka-Mariańczyk K., Domena Ostrowskich z Maluszyna. Przykład przemian kapitalistycznych w polskim rolnictwie XIX wieku, Warszawa 2014.

Studnicka-Mariańczyk K., Siedziba ziemiańska Korabitów Ostrowskich w Maluszynie, Warszawa 2014.

Stryjeński T., O pałacach i dworach z drugiej połowy XVIII wieku w województwie poznańskiem: na podstawie odbytej podróży w lipcu 1926 r., Kraków 1927.

Stryjeński T., Pałace wiejskie i dwory z czasów saskich, Stanisława Augusta i Księstwa Warszawskiego w województwie poznańskiem na podstawie podróży odbytej w lipcu 1926 roku, Warszawa 1929.

Strzałko M., Barokowe dwory i pałace w Wielkopolsce, Poznań 2006.

Strzałko M., Klasycyzm w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Strzałko M., Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Województwo poznańskie, t. I, Warszawa 1991.

Strzałko M., Neogotyckie rezydencje w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Strzałko M., Pałac w Kruchowie, Kronika Wielkopolski, 2006, nr 4, s. 105-120.

Strzałko M., Pałace i dwory w dawnym województwie kaliskim, t. I, Warszawa 1994; t. II, Warszawa 1997.

Strzałko M., Słomowo – wielkopolskie Petit Trianon, Kronika Wielkopolski, nr 2: 2002, s. 76-90.

Strzałko M., Anders P., Manieczki, Biblioteka „Kroniki Wielkopolski”, Poznań 1997.

Strzałko M., Sobczak J., Winna Góra, Poznań 1997.

Strzałko M., Województwo poznańskie, t. 1, Warszawa 1991.

Suma T., Pałac w Cieleśnicy, Spotkania z Zabytkami, 2001, nr 11, s. 16-18.

Sypień J., Dwory szlacheckie ziemi olkuskiej, Olkusz 2012.

Sypuła-Gliwa A., Dwór, pejzaż okaleczony, Łomianki 2007.

Szafarkiewicz S., Budowa dworków wiejskich, Inżynieria i budownictwo, 1882, 4, nr 5.

Szczepaniak A., Pałac w Kozłówce, Spotkania z Zabytkami, R. 28: 2004, nr 7, s. 34-36.

Szczepaniak J., Pałac Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 2008.

Szczypiorski K., Pałac w Mińsku Mazowieckim – studium historyczne, Rocznik Mińskomazowiecki, z. 2: 1994, s. 7-11.

Szlezynger P. S., Dwór szlachecki w Niegowici – historia, problemy konserwatorskie, Ochrona Zabytków, R. 63: 2010, nr 1-4, s. 45-60.

Szulc-Golska B., Wielkopolskie biblioteki prywatne, Poznań 1929.

Szydłowski T., O pałacach wiejskich i dworach z epoki po Stanisławie Auguście i budowniczym królewskim Jakubie Kubickim, Warszawa 2009.

Szykuła-Żygawska A., Dwory ziemiańskie i garderoba ziemianek Zamojszczyzny na podstawie inwentarzy notarialnych z lat 1835-1876, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 56: 2008, nr 1, s. 19-29.

Śledzińska E., Pałacyk myśliwski [Zwierzyniec], Spotkania z Zabytkami, 1998, nr 9, s. 29-30.

Śliwiński A., Dwudziestopięcioletni jubileusz polowań konnych w Antoninach, Łowiec, 1909, nr 23.

Śnieżko A., Dworek Mickiewiczowski w Nowogródku, Lida 1939.

 Świetlicki L., Dwory nad Giełczwią, Lublin 1999.

Taczanowski A., Dwory i pałace na ziemi międzychodzkiej, Kronika Wielkopolski, 2005, nr 1, s. 194-199.

Tatarkiewicz E., Dwór – znak zdegradowany, Polonistyka, R. 59: 2006, nr 5, s. 24-27.

Taurogiński B., Z dziejów Nieświeża, Warszawa 1937.

Terlikowska U., Dwór w pamięci historycznej wśród ludności miejscowej w Korczewie, Kultura Ludowa Mazowsza i Podlasia, t. 2: 1997, s. 177-199.

Tomala J., Pałac w Lubstowie jako przykład odnowy konserwatorskiej, Rocznik Koniński, t. 16: 2007, s. 355-358.

Tunia K., Pałac w Igołomi. Przeszłość i współczesność, Igołomia 2013.

Turczyk A. G., Dwór w Skotnikach, Spotkania z Zabytkami, R. 28: 2004, nr 10, s. 24-25.

Udziela S., Dwory. Zapiski etnograficzne z 1901 i 1902 r., Kraków 1925.

Wachowicz B., Siedziby wielkich Polaków. Od Reja do Kraszewskiego. Gawędy, Warszawa 2013.

Walczak M., Pałac w Jarocinie, Jarocin 2007.

Walerzak M., Gładysze, Kamieniec, Słobity, Sztynort. Ogrody barokowe przy rezydencjach dawnych Prus, Olsztyn 2010.

Warkoczewska M., Siedziba Wodza Legionów. Funkcje ideowe dekoracji wnętrz pałacu w Winnogórze, Studia Muzealne, z. 12: 1977, s. 61-78.

Wasylewski S., Dwór w Korabnikach, b.m. 1933.

Wasylewski S., W srebrnym dworku z modrzewia, Lwów 1919.

Wernichowska B., Opowieści polskich dworów, Kraków 2013.

Wesołek P., Dwór Roliczów Parzęczewskich w Parzęczewie, gmina loco, woj. łódzkie, w świetle badań w 1988 roku, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, vol. 21: 1997, s. 167-186.

Wędzki A., Początki Bnina, odb. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, nr 8, Wrocław 1963.

Wędzki A., Przechadzki po Wielkopolsce, Poznań 2007.

Wielkanoc w polskiej kulturze, pod red. M. Borejszo, Poznań 1997.

Wielogłoski W., Obrazek wiejskich rozkoszy. Żniwo dworskie, Kraków 1857.

Więckowska J., Założenia pałacowe i dworskie – spójność kompozycji i odrębność w krajobrazie, /w:/ Wieś i miasteczko u progu zagłady, Warszawa 1991, s. 101-111.

Wnęk S., Dwór w Boguchwale, dawniej pałac letni Lubomirskich, Kwartalnik Edukacyjny, nr 2: 2015, s. 73-86.

Województwo leszczyńskie. Pałac w Pawłowicach, opr. K. Wojciechowski, Poznań 1989.

Wojtysiak W., Dworek Wincentego Pola, Lublin 1985.

Wokół pałacu i dworu. Z kolekcji Janusza Przewłockiego, Warszawa 2009.

Woldt I., Żuchowski T. J., Im Schatten von Berlin und Warschau. Adelssitze im Herzogtum Preußen und Nordpolen 1650-1850, Berlin 2010.

Wróblewski S., Pałace hrabiego Kajetana Kickiego, Spotkania z Zabytkami, R. 36: 2012, nr 7-8, s. 30-32.

Wujewski T., Dworek w Oleśnicy, Kronika Wielkopolski, 2001, nr 3, s. 74-84.

Wujewski T., Dwór w Nietuszkowie, Poznań 2002.

Wyżgoł E., Pałac i dobra rodu Donnersmarcków w Nakle Śląskim, Nakło Śląskie m2013.

Zajchowski Z., Guziki herbowe, zamki i pałace czyli guziki liberyjne z herbami szlacheckimi oraz zamki, pałace, dwory na dawnych pocztówkach, cz. 1, Elbląg 2008; cz. 2, Elbląg 2013.

Zalewski A., Dwory szlacheckie na Mazowszu, Warszawa 1992.

Zaremba D., Pałac w Sannikach. Historia odzyskana, Mazowsze, Studia Regionalne, nr 7: 2011, s. 163-173.

Zarębski M. A., Dwory i pałace w widłach Wisły i Pilicy, Zagnańsk 2009.

Zawadzki J. M., Dwory, zamki i pałace w siedzibach Kiszków herbu Dąbrowa do połowy XVII wieku, /w:/ Barok. Historia, literatura, sztuka, R. 13: 2006, nr 1, s. 95-115.

Ziemianie, dwór i ogród dworski Godurowa. Zachowane świadectwo historii ziemian. Monografia, red. A. Muszyński, zespół aut., Godurowo-Gostyń 2012.

Ziemkiewicz R. A., Dwór i czworaki – polski folwark, Zeszyty Karmelitańskie, nr 3: 2007, s. 12-18.

Zienc A., Dwór w Oborach, odb. Biuletyn Historii Sztuki, R. 24: 1962, s. nr 2.

Ziołek A., Pałac w Kopaszewie, Zabytki Ziemi Kościańskiej, Kościan 1988.

Ziółkowska-Boehm A., Dwór w Kraśnicy i hubalowy demon, Warszawa 2009.

Żenkiewicz J., Dwór polski i jego otoczenie. Kresy Północno-Wschodnie, Toruń 2008.

Żółtowski M., Rezydencja w Czaczu, Kronika Wielkopolski 1997 nr 3.

Żychliński T., Samostrzel, Tygodnik Ilustrowany, 1864 nr 245.

 

  1. niedrukowane

 

Guttmejer K., Zespół pałacowy w Taczanowie, woj. kaliskie. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Warszawa 1987, mps.

Kąsinowska R., Grab gm. Czermin, woj. kaliskie. Pałac – dokumentacja historyczno-architektoniczna, 1987, mps.

Kąsinowska R., Pałac w Konarzewie, Poznań 1999-2000, mps w posiadaniu autorki.

Korneluk E., Kułak S., Ewidencja założenia dworsko-ogrodowego w Bożejewie, Białystok 1999, mps.

Korneluk E., Kułak S., Ewidencja założenia dworsko-ogrodowego w Jedwabnem, Białystok 1999, mps.

Korneluk E., Kułak S., Ewidencja założenia dworsko-ogrodowego w Wądołkach Borowych, Białystok 1999, mps.

Pałat Z., Antonin, zespół pałacowy, mps 1985 w Pracowni Konserwacji Zabytków w Poznaniu – Regionalny Ośrodek badań i Dokumentacji Zabytków.

Wędzki A., Rezydencja Bnińskich w Samostrzelu na Krajnie, mps w posiadaniu Teresy z Sobańskich Bnińskiej w Warszawie.

 

 

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER