Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2016-10-25

Autor: Katarzyna Podczaska

1.Pamiętniki, wspomnienia, kroniki rodzinne i listy

Baran C., Z przeszłości Stawisk, Warszawa 1958, mps.
Barzykowski Tadeusz Michał, Moje wspomnienia z Brzeżan z lat 1894-1939, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15390/II.
Bielski Władysław, Pamiętniki. Wspomnienia ubiegłych lat dla wnuków i wnuczek spisane, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Rkps 6379 IV.
Bieńkowski Stanisław, Obrazy z mojego życia. Pisane w Krakowie w latach 1944-1950. pamiętnik z lat 1894 (?)-1938, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13546/II.
Bobrzyńska z Paygertów Maria, Życie zmiennym jest. Pamiętnik z lat 1900-1958, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13533/II.
Borkowski Aleksander Ferdynand, Pamiętnik urywkowy współczesny Lwów 1861, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 9661/I.
Bożawola Romanowska z Dołęga-Makowieckich Anna Janina, Moje wspomnienia 1880-1968. Kozińce-Kochanówka-Medyka-Kopań-Ruszelczyce-Przemyśl, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 16162/II.
Brochocki Andrzej, Na przełomie dwóch epok. Zapiski obszarnika. Wspomnienia z lat 1894-1939, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15615/II.
Broel-Plater Włodzimierz, Dziennik z 1873 r., Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 5603/II.
Brzostowski Wieńczysław, Z minionych lat. Wspomnienia z lat ok. 1900-1962, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13875/II.
Brzozowski Karol, Pamiętnik o Konfederacji Narodu Polskiego w 1876 roku, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 6588/II.
Chełmicki Bogdan, Powiat rypiński w latach 1905-1939. Kartki z pamiętnika, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14126/II.
Chełmicki Ignacy, Kronika Domu Chełmickich od roku 1409 do 1867, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14339/I.
Chłapowski Dezydery, Kronika rodzinna, t. I-II, mps w zbiorach Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu.
Chrząszczewski Antoni, Pamiętniki (poł. XIX w.), Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 3671/III.
Ciechanowski J., Korzeniste. Dwór rodziny Kisielnickich, mps.
Ciemnołońska Cywińska Janina, Z dziejów dworu polskiego na Litwie. Kronika rodzinna, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15411/II.
Cieński Stanisław, Wspomnienia pocz. XX w.–1959, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14086/II i III.
Czartoryska Teresa, Wspomnienia z czasu wojny, pisane w 1945 r., mps w posiadaniu Elżbiety z Czartoryskich Przewłockiej.
Darowski Mieczysław, Pamiętniki, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Archiwum Darowskich,  rkps 6792/II i I.
Dembiński Bronisław, Wspomnienia z lat 1914-1918, Lwów-Warszawa, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13168//II.
Doliniańska z Kozłowskich Bronisława Seweryna, Pamiętniki z lat 1842-1883, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 7837/I.
Drohojowski Marceli, Pamiętnik [1901], Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13129/I.
Dunin (Sulgostowski) Ludwik, Pamiętniki, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15401/II.
Dygat Stanisław, Wspomnienia wielkopolskie paryskiego Polaka (m.in. Karpińscy w Gnieźnie, Jarochowscy, Wojciech Trąmpczyński, Ksawery Zakrzewski, Heliodor Święcicki, wizyta w Młodojewie u Kurnatowskich), Biblioteka Kórnicka, rkps BK 11198.
Dytkowski Jerzy, Saga rodu Dytkowskich. Wspomnienia, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15412/II.
Działyńska z Bielińskich Teresa, Pamiętnik zawierający w sobie zapiski urodzin wnuków i wnuczek, a dzieci Anny zony Michała Zamoyskiego, wojewody smoleńskiego (następnych ordynatów Tomasza Antoniego, Jana Jakuba, Andrzeja Jozafata) tudzież notaty o przyjęciu i płacy sług oraz spisy sreber i bielizny, Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps BOZ 1605.
Dzieduszycki August, Szkice z mego życia 1844-1918, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 6727/III.
Dzieduszycki Maurycy, Wypisy i zapiski różne zawierające m.in. przepowiednie, pamiętnik z roku 1846, spis posłów na sejm wiedeński, chronologię domu Dzieduszyckich, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 6725/I.
Firganek Karol, Wspomnienia z lat minionych i Wspomnienia z mojej młodości pisane w r. 1913, Biblioteka Kórnicka, rkps BK 11103 (m.in. obrona dworu w Glanowie pod dowództwem Aleksandra Krukowieckiego, szkic dworu w Glanowie).
Fiszer Ksawery, Z wrażeń wychodźcy wojennego. Pamiętnik z lat 1914-1915, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 6354/III.
Gawarecki Zygmunt, Moje notatki 1887-1910, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 7817/I.
Gluziński Józef, „Matka Polka”. Wspomnienia o ks. Annie z hr. Zamoyskich Aleksandrowej Sapieżynie, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13308/I.
Godlewski Stefan, Fragmenty dziennika z lat 1874-1880 oraz 1900, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13835/I.
Grocholska Zofia z Zamoyskich, Pamiętnik z lat 1917-1918, Biblioteka Kórnicka, rkps BK 11816.
Grodzicka Michalina, Dusza polska. Wspomnienia 1935-1937 (studium postaci gen. Władysława Zamoyskiego i Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej), Biblioteka Kórnicka, rkps BK 11132.
Hempel-Papiewska Wanda, Wspomnienia bezpartyjnej 1883-1956, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13137/II.
Hoesick-Podolska Jadwiga, Wspomnienia o Ferdynandzie Hoesicku z lat 1902-1925 na podstawie jego diariusza, korespondencji i m.in. listów do żony Zofii i córki Jadwigi oraz wspomnień osobistych autorki, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15398/II.
Hulewicz Wacław, Przyczynek do dziejów rolnictwa polskiego na ziemiach b. zaboru pruskiego w ciągu XX wieku. Pamiętnik z lat 1920-1962, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13548/II.
Jabłonowski Antoni (książę, kasztelan krakowski), Pamiętnik, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu (poł. XIX w.), rkps 2237/III.
Jabłonowski Ludwik, Pamiętnik 1815-1863, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 4793/III.
Jabłonowski Władysław, Z biegiem lat. Wspomnienia z lat 1886-1939, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 1285/I.
Jana-Połczyński Leon, Pamiętnik 1961, część w 1936, Biblioteka Kórnicka, Mf 7751.
Janta-Połczyński R., Długie życie wśród światowej zawieruchy. Wspomnienia ziemianina, t. I, Sopot 1978, mps w posiadaniu Andrzeja Kwileckiego.
Jaraczewska Jadwiga, Pamiętnik 1860-1926, Biblioteka Kórnicka, rkps BK 14459.
Jezierski Karol, Niektóre notaty z mojego życia [poł. XIX w.], Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 9610/II.
Karczewski Florian, Dziennik z lat 1837-1838 i 1841-1842, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 7931/I.
Karczewski Wacław, Fragmenty dziennika, niedokończony dramat oraz różne notatki z lat 1889-1898, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 12841/I.
Kisielnicki Kazimierz, Prochy. Szkice obyczajowe z początków XX wieku (Pierwotny tytuł: Ostatnia rapsodia szlachecka). Zbeletryzowane wspomnienia z lat 1896-1918, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14057/II.
Kisielnicki Kazimierz, Szkolne lata. Wspomnienia 1908-1913, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14056/II.
Klimkiewicz Antoni Stefan, Pamiętniki z lat 1830-1863, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 3380/I.
Kobyliński Franciszek, Bieg życia 1824-1910. Wspomnienia (m.in. praca ekonoma w majątkach wielkopolskich), Biblioteka Kórnicka, rkps BK 11242.
Korespondencja Ignacego Działyńskiego 1783-1793, Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps 6923 II.
Korwin-Sokołowski Adam Ludwik, Fragmenty wspomnień 1910-1945, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14099/II i III.
Kościesza Wolski Ludomir, O tym i owym. Wspomnienia z Przemyskiego z 1. połowy XX w., Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13540/II.
Koziebrodzka ze Ścibor-Rylskich Izabela, Pamiętnik z lat 1884-1952, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 12894/II.
Koziebrodzki Józef, Notatnik z Dźwiniaczki z lat 1929-1932, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14469/I.
Krasicki Aleksander, Dziennik z lat ok. 1830-1883, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Papiery Krasickich, rkps 16242/I.
Krzysztoporski Piotr, Wspomnienia „Miłość niejedno ma imię”, w posiadaniu Elżbiety Krzysztoporskiej-Czarneckiej.
Kuczewski Jerzy Ignacy, Pamiętnik rok 1862, Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps 6521 II.
Kuczkowska z Ankwiczów Henryka Maria, Pamiętnik od 1 grudnia 1850 do czerwca 1854, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 5436/I.
Laveaux de z Borkowskich Stefania, Dziennik pisany w Jaronowicach w dniach od 11 lipca do 31 grudnia 1861 r., Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 1449/II.
Lelewel Prot, Pamiętnik z lat 1814-1884, Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps 9545 II.
Leliwa Żurowski Stanisław Adam., Wspomnienia z lat minionych 1888-1967, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15533/II.
Leszczyński Władysław, Pamiętnik z lat 1878-1958, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13547/II.
Limanowski Bolesław, Pamiętniki 1835-1919 i Dzienniki 1914-1928, Archiwum Bolesława Limanowskiego, Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps 6418 II.
Listy Jana Karola Sembrzyckiego, Martina Gerssa i Jana Liszewskiego do Karola Żółkiewskiego z lat 1881-1884 w sprawie mazurskiej oraz genealogia Giżyckich, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 3641/I.
Lubomirski Henryk (książę), Dziennik z lat 23 VII 1840-30 X 1841, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 12473/I.
Łazowski Jan, Okruchy wspomnień o Winnicy na Podolu. 1900-1920, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13316/II.
Łączyńska z Paygertów Amelia, Wspomnienia 1940-1945, t. 1-3, (m.in. działalność w Związku Ziemianek w Rawie Ruskiej, dwór w Sidorowie, dworek Zacisze Ujejskich, rodzina Horodyskich, dwór Boguckich w Czarnokońcach, dwór w Zadwórzu pod Lwowem, płk Tadeusz Rozwadowski, salony Marii Wędrychowskiej z Sulimierskich i Krystyny Potockiej z Tyszkiewiczów pod Baranami, dwór Wojciecha Kossaka, Karol Hubert Rostworowski, rodzina Łączyńskich, dwór w Zaborzu), Biblioteka Kórnicka, rkps BK 11265/1-3.
Łączyńska z Paygertów Amelia, Wspomnienia z lat 1893-1967, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15387/II.
Łempicki August, Wspomnienia z lat 1939-1967, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15362/II.
Łempicki August, Żywot przeciętnego ziemianina polskiego w 1. połowie XX wieku. Wspomnienia, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15363/II.
Łempicki Michał, Dziennik i papiery osobiste, Teki Łempickich, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 6878/II.
Łempicki Michał, Dziennik z lat 1875-1904, 1893-1928, Teki Łempickich, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 6882/III.
Łoziński Józef, Z pamiętnika starego bibliotekarza (Wspomnienia Józefa Łozińskiego o Bibliotece Poturzyckiej Dzieduszyckich), Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14078/II.
Łubieńska z Ossolińskich Konstancja, Pamiętnik, pisany w latach 1831-1832, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 5276/I.
Łucki Józef, Przeklęte lata. Wspomnienia 1906-1943, Biblioteka Kórnicka, rkps BK 11039 (dotyczy m.in. majątku Jana Łubieńskiego).
Łukocz Łuniewski Tymoteusz, Z Bogiem zaczęty pamiętnik ważniejszych wydarzeń z życia Tymoteusza Łukocz Łuniewskiego przydomku Plewa spisany w latach 1896 i 1897 (t. 1) od 1 czerwca 1897 do 17 stycznia 1905 (t. II) w Korytnicy nad Liwcem, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13133/II.
Macudzińska z Łączyńskich Zofia, Pamiętnik obejmujący okres od końca XIX w. do 1939 r., Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, 15328/II.
Majewska z Bieńkowskich Lucyna Erazmowa, Wspomnienia z lat dawnych [1870-1939], Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 12616/II.
Małachowska z Wodzickich Tekla (Wodziccy z Kościelnik), Dziennik i zapiski z lat 1826-1827, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 6641/I.
Mańkowski Piotr, Pamiętniki, t. 1 (1866-1896), Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps 9781 IV t.1; t. 2 (1896-1910, rkps 9781 IV t. 2; t. 3 (1911-1926), rkps 9781 IV t. 3.
Markowski Mateusz, Notatki pamiętnikarskie z lat 1857-1858 oraz 1868-1883, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Papiery Markowskich, rkps 7641/I.
Matlakowski Władysław Kiejstut, Wspomnienia 1886-1939, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14500/II.
Matysiak S., O hrabinie Marii Szembekowej, odb. wspomnień w zbiorach Andrzeja Szembeka w Obornikach.
Miecznikowski Franciszek Borgia (major), Pamiętnik pisany w r. 1867, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 9590/I.
Modlibowski Aleksander, Wspomnienia z lat 1890-1970, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14113/II.
Morawska K., Życie Pauliny Morawskiej, rkps 6426 w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Morawski Kazimierz, Pamiętniki, t. 1 (Lata 1914-1920), Biblioteka Narodowa w Warszawie rkps 9799 II t. 1; t. 2 (Lata 1921—1938), rkps 9799 II t. 2.
Morska z Dzieduszyckich Magdalena (hr.), Notatki [XIX w.], Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 9838/I.
Morstin Ludwik, Pamiętnik, ok. 1845-ok. 1855, Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps 6733 IV.
Morstinowa z Żółtowskich Janina, Wspomnienia, mps w zbiorach prywatnych Marii Glińskiej ze Szczecina.
Nałęcz-Dobrowolski Marceli Michał, Fragmenty pamiętnikarskie [1857-XX w.], Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14690/I i II.
Nałęcz-Dobrowolski Stanisław, Dziennik z lat 1915-1916, 1930-1941, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14692/I.
Niegolewski S., Wspomnienia z II wojny światowej, mps w zbiorach prywatnych F. Niegolewskiego w Szczecinie.
Odrzywolski Zygmunt, Pro memoria moim synom. Wspomnienia z lat 1845-1868. Cz. I-III, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 12907/II.
Około-Kułak Stanisław, Wspomnienia o rolnictwie z lat międzywojennych na tle opisu gospodarstwa Strzegocin, pow. Łęczyca. Lata 1928-1939, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13545/II.
Ożarowska z Platerów Cecylia, Dziennik od 15 X 1839 do 31 XII 1842, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 4982/II.
Ożarowski Konstanty (hr.), Dziennik 1825-1879, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 9616/III.
Paygert Józef Kalasanty, Polityczne środy (Wspomnienia ze zebrań towarzyskich u ,mych rodziców), Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15388/II.
Plater-Zyberk Helena z Czartoryskich, Wspomnienia z młodości, mps w zbiorach specjalnych Biblioteki Narodowej.
Pochwalska z Karczów Józefina, Aby nie uległo zapomnieniu. Wspomnienia od początku XX wieku do 1970 r., Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14503/II.
Podhorski Wacław, Ziemiaństwo na Ukrainie. Wspomnienia z lat 1890-1914, Biblioteka Jagiellońska, rkps 9831 III.
Podrygałło Stanisław, Wspomnienia 1897-1945, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14507/II.
Pokrzywnicki Ernest Jerzy, Żywoty i sprawy urodzonego Ernesta Jerzego Grzymały Pokrzywnickiego i jego rodziny, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15415/II.
Potocka z Potockich Janina Zofia, Dziennik z lat 1914-1919, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 16182/II.
Potocka z Oborskich Teresa, Pamiętnik [poł. XIX w.], Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 9863/I.
Potocka Zofia Barbara, Moje własne wspomnienia z lat ok. 1900-1950, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 16183/II.
Potulicka z Husarzewskich Maria, Dzienniki [1849-1857], Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 12385/II.
Radecki Stanisław Kazimierz, Nad Złotą Lipą. Wspomnienia z rodzinnych stron z Brzeżan na przełomie XIX i XX wieku, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15431/II.
Radziwiłłówna Elżbieta, Pamiętnik siostry ks. Ferdynanda Radziwiłła (m.in. Czekanów, Bagatela), Biblioteka Kórnicka, rkps BK 11665.
Rodziewiczowa z Jamonttów Ludwika, Koleje życia Ludwiki z Jamonttów Rodziewiczowej i jej najbliższej rodziny, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 12272/I.
Rogosz Walewska Józefina, Twój czar nade mną trwa… Wspomnienia z lat dziecinnych [ok. 1945], Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 12556/II.
Romanowiczówna Zofia, Dziennik z lat 1860-1929, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 6935/I.
Rosco-Bogdanowicz Marian, Wspomnienia lat minionych 1862-1914, cz. 1-3, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 12475/III i IV.
Rościszewska Marcelina, A było tak… Wspomnienia pogodne Marceliny Rościszewskiej z lat 1880 do 1937, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13164/II.
Rozwadowski Adam, Dziennik z lat 1930-1940, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15538/I.
Rozwadowski Adam, Pamiętniki. Kopa lat. 1876-1939, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15539/III.
Rozwadowski Antoni, Odpis pamiętnika z XIX i początku XX w., Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Archiwum Rozwadowskich, rkps 7977/II.
Rozwadowski Bartłomiej, Materiały pamiętnikarskie, wiersze, notatki [1846-1882], Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Archiwum Rozwadowskich, rkps 7963/I.
Rozwadowski Bolesław, Odpis pamiętnika z XIX i pocz. XX w., Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Archiwum Rozwadowskich, rkps 7977/II.
Rozwadowski Erazm, Odpis pamiętnika z XIX i pocz. XX w., Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Archiwum Rozwadowskich,  rkps 7977/II.
Rozwadowski Jan, Fragment pamiętnika z 1909 r., Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Archiwum Rozwadowskich, rkps 7966//II.
Rozwadowski Jan, Fragmenty dzienników, notatki, informacje polityczne z lat 1917-1920 oraz materiały związane z pracą w Komitecie Narodowym Polskim w Paryżu, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Archiwum Rozwadowskich, rkps 8010/II.
Rozwadowski Tadeusz Jordan, Moje wspomnienia. Wspomnienia z Wielkiej Wojny [I wojna światowa], Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Archiwum Rozwadowskich, rkps 7979/II.
Rozwadowski Tomisław, Pamiętniki oraz życiorysy Rozwadowskich i informacje o ich udziale w powstaniu styczniowym, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Archiwum Rozwadowskich,  rkps 7978/II.
Rómmel Juliusz, Pamiętniki z lat 1881-1939, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14480/II.
Różnicka Zofia, Ordęga Różnicki Stefan, Na wozie i pod wozem. Wspomnienia z lat ok. 1900-ok. 1958, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15647/II.
Rulikowski Kazimierz Józef, Pamiętniki. Ukraina, [ok. 1941], Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps 9795 III.
Rybiński Maciej, Moje przypomnienia od urodzenia [XIX w], Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 3517/I.
S.M. Krysta od N. Sakramentu Niepokalanka, Wspomnienia o dzieciństwie i młodości mojej siostry, Jadwigi z Szembeków Szeptyckiej, dla dzieci, jej wnuków i prawnuków spisane 1963, rkps w posiadaniu Anny Szeptyckiej.
Sapieżyna z Sanguszków Jadwiga, Wspomnienia, zebrał i przypisami opatrzył Adam Stadnicki, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15580/II.
Sczaniecki Jerzy (z Kwiatonowic), Wspomnienia z lat ok. 1906-1939, wraz z historią rodu Sczanieckich, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15639/II.
Siatkowska Stefania, Wspomnienia z lat 1912-1914, dotyczące rodziny Stadnickich, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15582/II.
Siekiel Zdzienicki Józef Marcin, Pół wieku w agronomii społecznej, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14118/II.
Siekiel Zdzienicki Józef Marcin, Rozmowa z przeszłością. Wspomnienia, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14117/II.
Skarbek Fryderyk, Małe przyjemności życia. Obrazy i wspomnienia, (1 poł. XIX w.), Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 5497/II.
Skarbek Fryderyk, Moje pamiętniki z lat 1792-1863, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 5521/II.
Skarbek-Sokołowska Anna, Wspomnienia z lat 1882-1914 wraz z załącznikami, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14137/II.
Skarbkowa ze Szczepańskich Felicja, Z opowiadań i wspomnień Felicji Skarbkowej z domu Szczepańskiej 1.voto Andrzejowej Fredrowej, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13340/II.
Skirmuntt Helena, Dziennik z lat 1863-1867, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13825/I.
Skirmuntt Jadwiga, Wspomnienia o Mołodowie z przełomu XIX i XX wieku, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 16170/II.
Skirmuntt Konstanty, Moje wspomnienia [ok. 1946], Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14094/II.
Skrzyński Konstanty, Wspomnienia z lat 1891-1917, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15585/II.
Smolkówna Jadwiga, Pani Jenerałowa. Wspomnienia o Jadwidze z Działyńskich Zamoyskiej, Biblioteka Kórnicka, rkps BK 11108.
Stablewska Irena, Pamiętnik z lat 1882-1937, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13813/II.
Stablewski Karol Antoni, Moje wspomnienia 1855-1940, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Papiery Stablewskich, rkps 15981/I.
Stablewski Stefan, Wspomnienia osobiste osnute na tle 25 siedzib ziemiańskich w Wielkopolsce 1969, rkps BK 12902 w Bibliotece Kórnickiej.
Stablewski Stefan, Gdy panowie wielkopolscy gościli naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Wspomnienia, (wizyta Piłsudskiego w Samostrzelu u Konstantego Bnińskiego, w Dębnie u Jezierskich, powitanie w Kórniku i rozmowy z Władysławem Zamoyskim), Biblioteka Kórnicka rkps BK 11199; druk ze zmianami w Przeglądzie Zachodnim, R. 18: 1967, nr 11-12, s. 11-14.
Stablewski Stefan, Fragment pamiętników. Pięciolecie 1935-1939. Spisał dla dzieci i wnuków, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Papiery Stablewskich,  rkps 15985/II.
Stadnicki Adam, Wspomnienia z lat 1882-1946, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15581/II.
Stecka Maria, Wspomnienia o moich rodzicach: Konstantym i Marii z Ponikwickich Steckich, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13974/II.
Stella-Sawicki Jan (dr, płk), Pamiętnik pułkownika Strusia z lat 1863 i 1864 spędzonych w Galicji, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 3318/I.
Szembekówna Zofia, Z dziejów Siemianic. Wspomnienia o rodzinie Szembeków, Fredrów i Szeptyckich, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14473/II.
Tagebuch des Heydebrand den Grosspolnischen Aufstand betreffend, sygn. 375 w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Tarczewska z Tańskich Aleksandra, Pamiętnik ok. 18020 r., Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps sygn. 6420 II.
Tarnawski Andrzej, Wspomnienia znad Sanu. Lata 1925-1945, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 16192/I.
Trzaska-Chrząszczewski Aleksander, Wspomnienia i rozważania z lat 1887-1957, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14098/II.
Trzebiński Marian, Pamiętnik [1883-1931], Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13136/III.
Turno Adam, Dziennik z lat 1775-1814, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13815/II.
Turno Adam, Pamiętnik z lat 1775-1851, Biblioteka Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 13814/I i III.
Wantuła Jan, Pamiętniki, t. 1. Wrażenia życiowe, Biblioteka Narodowa w Warszawie Rkps 7602 II t. 1; t. 2 (Ze wspomnień i przeżyć), Rkps 7602 II t. 2; t. 3 (Pamiętnik i wrażenia życiowe), Rkps 7602 II t. 3.
Wężyk Władysław, Kronika. Część I. 1800-1833, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 11568/III.
Wielowieyski Stefan, Wspomnienia z Lubczy z lat 1890-1894 i 1909-1914, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14222/I.
Wierciński Juliusz, Wspomnienia oficjalisty dóbr ordynacji łańcuckiej z lat 1901-1948, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14476/II.
Wilamowski Teodor, Pisma o charakterze pamiętnikarskim, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 7628/III.
Witort Jan, Pamiętnik „Znad Morza Białego” oraz „szkice znad Niewiaży [o rusyfikacji Litwy i Żmudzi po 1863 r.], Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 7246/I.
Wolańska z Pruskich Maria, Wyjątek z pamiętnika Halki. Wspomnienie z powstania od roku 1860-1864, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 3469/I.
Wspomnienia historyczne z wieków upłynionych o rodzie Glinków (1864), Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 4373/III.
Wspomnienia o Irenie Targowskiej z Trzetrzewińskich (1858-1952) i Justynie Wichlińskiej (1878-1964), Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15553/II.
Wspomnienia o rodzinie Ziemskich oraz pobycie poetki Marii Konopnickiej z Marią Dulebianką artystką malarką w Żarnowcu w latach 1903-1910 napisał Jan Ziemski, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15512/II.
Z opowiadań i wspomnień Felicji Skarbkowej z domu Szczepańskiej 1v. Andrzejowej Fredrowej, spisała i opracowała Maria z Paygertów Bobrzyńska, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13340/II.
Zabłocka z Garczyńskich Honorata, Moje wspomnienia 1903, Biblioteka Kórnicka, rkps BK 11102 (m.in. Duranów na pocz. XX w., Szymanów i właściciele Cieleccy, rodzina Gurowskich, dwór Malczewskich w Kruchowie).
Zagórska Aleksandra, Wspomnienia z lat 1887-1945, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13177/II.
Zakrzewski Jan, Z moich wspomnień 1888-1953, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 14573/II.
Zakrzewski Stanisław (prof. UJ), Szkic autobiograficzny, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 15369/II.
Zamoyska z Działyńskich Jadwiga, Wspomnienia sięgające do roku 1864, t. 1-8, Biblioteka Kórnicka, rkps BK 11119/1-8.
Zamoyska Maria, Wspomnienia o mężu [Maurycym Zamoyskim], Ojców 17 X 1945 r., Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 13261/II.
Zawadzka Maria, Skomielna Biała. Wspomnienia i poszukiwania. Wspomnienia z lat 1932-1970, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 16190/II.
Zofia Mycielska-Rostworowska, Pamiętniki (fragmenty) i korespondencja, rkpsy w posiadaniu S. J. Rostworowskiego w Warszawie.
Żółtowska J., Dziennik, rkps BN IV 10277 w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Żółtowska z Kwileckich Maria, Pamiętniki, rkps 11259/2 w zbiorach specjalnych Biblioteki Kórnickiej.
Żółtowska z Puttkamerów Janina, Dziennik 1905-1936, rkps w zbiorach specjalnych Biblioteki Narodowej, Archiwum Żółtowskich.
 

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER