Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2016-10-24

Autor: Katarzyna Podczaska

2. Poszczególne rody i rodziny

BIELICCY herbu Samson

Przybylski M., Z dziejów Bielic oraz rodów Bielickich i Jaczyńskich, Bielice-Strzelno 2011.

 

BRANICCY herbu Korczak

Ruszczyc M., Dzieje rodu i fortuny Branickich, Warszawa 1991.

 

BUŁHAKOWIE herbu Syrokomla

Bułhak W., Bułhakowie. Zarys historii rodu, Warszawa 1994.

 

CEGIELSCY herbu Dołęga

Pietrowicz J., O rodzinie Hipolita Cegielskiego, Kronika Wielkopolski, 2002 nr 3, s. 30-35.

 

CHŁAPOWSCY herbu Dryja

Statut Fundacji Rodziny Chłapowskich z 25 XI 1902, Poznań b.d.

 

CHRZANOWSCY herbu Nowina

Ciemniewska M., Dzieje rodzin w Olszowie, Raduchowie, Kopydłowie 1800-2009. Siewierscy herbu Ogończyk, Chrzanowscy herbu Nowina, Daszkiewiczowie herbu Korybut, Poznań 2011.

Leitgeber S., Chrzanowscy herbu Nowina (?) – szlachta czy mieszczanie?, Gens, 2001, s. 19-26.

 

CIECHANOWIECCY herbu Dąbrowa

Dumin S., Rachuba A., Sikorska-Kulesza J., Ciechanowieccy herbu Dąbrowa, Warszawa 1997.

 

DASZKIEWICZOWIE herbu Korybut

Ciemniewska M., Dzieje rodzin w Olszowie, Raduchowie, Kopydłowie 1800-2009. Siewierscy herbu Ogończyk, Chrzanowscy herbu Nowina, Daszkiewiczowie herbu Korybut, Poznań 2011.

 

DĄBROWSCY herbu Virgo Violatta

Ruszczyc M., Potomkowie Generała, Warszawa 1986.

 

DEMBIŃSCY herbu Rawicz

Kaczmarek Z., Dembińscy. Ziemianie i naukowcy, Kronika Wielkopolski, 2005, nr 2, s. 39-47.

 

DUNIN-WĄSOWICZOWIE herbu Łabędź

Żychliński T., Krótki zarys monografii rodziny Duninów-Wąsowiczów (z Wielkiego Skrzynna i Smęgorzowa) herbu Łabędź, Lwów 1883.

 

DZIEDUSZYCCY herbu Sas

Karolczak K., Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka, Kraków 2001.

 

ENGERSTRÖMOWIE herbu własnego

Żychliński T., Engerströmowie herbu własnego. Wyjątek z „Złotej Księgi Szlachty Polskiej”, wyd. i uzup. przez T. Żychlińskiego, Poznań 1896.

 

GÓRSCY herbu Boża Wola

Górscy herbu Boża Wola. Przodkowie i potomkowie generała Franciszka Górskiego, pod red. K. Górskiej-Gołaskiej, Poznań 2000.

 

GRABIANKOWIE herbu Leszczyc

Żychliński T., Grabiankowie herbu Leszczyc. Monografia historyczno-genealogiczna, Poznań 1882.

 

HELSZTYŃSCY herbu Leliwa

Tarnowski S., Genealogia Tarnowskich, Helsztyńskich i Jarosławskich herbu Leliwa, b.m. 1912.

 

HEMPLOWIE

Janota Bzowski Z., Dzieje rodziny Hemplów spisane we współpracy z Kazimierzem Hemplem, Warszawa 1987.

 

 JACZYŃSCY herbu Dąbrowa

Przybylski M., Z dziejów Bielic oraz rodów Bielickich i Jaczyńskich, Bielice-Strzelno 2011.

 

JAROSŁAWSCY herbu Leliwa

Tarnowski S., Genealogia Tarnowskich, Helsztyńskich i Jarosławskich herbu Leliwa, b.m. 1912.

 

KOSTKOWIE herbu Dąbrowa

Materiały do Biografii, Genealogii i Historii Rodu Kostków herbu Dąbrowa, wyd. Stowarzyszenie Rodu Kostków, Białystok-Koszalin 2012-

 

KRETKOWSCY herbu Dołęga

Sławiński T., Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku. Rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa, Włocławek 2007.

 

KWILECCY herbu Szreniawa

Gradowska B., Kwilcz - „odwieczne gniazdo” rodu Kwileckich, mps w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.

Kwilcz i inne majątki Kwileckich na przestrzeni wieków, opr. i wstęp Andrzej Kwilecki, Poznań 1996.

 

LESZCZYŃSCY herbu Wieniawa

Karwowski S., Leszczyńscy herbu Wieniawa, Lwów 1916.

 

LUTOSŁAWSCY herbu Jelita

Lutosławscy w kulturze polskiej, pod red. B. Klukowskiego, Drozdowo 1998.

 

ŁĘTOWSCY herbu Ogończyk

Łętowski L (ks.), Historya rodziny Łętowskich. Domku szlacheckiego na Podgórzu w Krakowie MDCCCLXVII, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, rkps 12775/II.

 

MIELŻYŃSCY herbu Nowina

Fogel J. Mielżyńscy i Turnowie w kręgu starożytników XIX wieku, Poznań 2002.

 

MITTELSTAEDTOWIE herbu Hornklow

Spis descendentów Jana Mittelstaedta h. Hornklow z Uścikowa k. Obornik na Kujawach, opr. M. W. Grabski, warszawa 1998.

 

MLICCY herbu Dołęga

Łaniecki S., Memoria post mortem. Z dziejów rodu Trzebińskich i Mlickich, Sępólno Krajeńskie 2009.

 

MORAWSCY herbu Nałęcz I

Leitgeber S., Morawscy herbu Nałęcz I. 600 lat dziejów rodziny, Poznań 1997.

Szymański A., Ziemiańskie rodziny Morawskich i Rogalińskich, Dobrzyckie Studia Ziemiańskie, nr 5: 2015, s. 68-85.

 

MYCIELSCY herbu Dołęga

Gębickie zapiski historyczne. Od Anny z Mycielskich Radziwiłłowej do gen. Stanisława Rostworowskiego, pod red. B. Janika i S. J. Rostworowskiego, Pępowo-Gostyń 2014.

Janik B., Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry. Chocieszewice, Gębice, Gostyń, Kobylepole, Pępowo, Smogorzewo, Wydawy, Gębice, Popowo 2011.

Mycielski K., Mycielscy. Zarys monografii, Warszawa 1998.

 

NIEGOLEWSCY herbu Grzymała

Dworaczek W., Niegolewscy herbu Grzymała z Niegolewa, mps w zbiorach Biblioteki Kórnickiej.

Niegolewski F., Majątek Niegolewo, powiat Nowy Tomyśl, gmina Opalenica, odpowiedź na ankietę „Ziemiaństwo polskie w latach II wojny światowej”, mps w zbiorach autora (Szczecin).

 

OBRYCCY herbu Prus I

Rola-Stężycki A., Obryccy, Zeszyty Regionalne, nr 2; 2004, wyd. Regionalna Izba Historyczna w Zambrowie.

 

PETRYKOWSCY herbu Tarnawa

Wójtowicz A., Ród Petrykowskich. Linia kujawsko-mazowiecka, Bytom 2008.

 

PIWNICCY herbu Lubicz odmieniony

Drzewiecki B., Sławiński T., Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku, Warszawa 2016.

 

PONIATOWSCY

Orman-Michta E., Poniatowscy i Buturlinowie – właściciele Tahańczy. Z dziejów ziemiaństwa w guberni kijowskiej w XIX wieku, Kraków 2004.

 

PONIŃSCY herbu Łodzia

Żychliński T., Ponińscy herbu Łodzia, Poznań 1890.

 

POTULICCY herbu Grzymała

Leitgeber S., Potuliccy, Londyn 1990.

 

POTWOROWSCY herbu Dębno

Chłapowski D., Potworowscy. Kronika rodzinna, uzupełnił i przygotował do druku K. Chłapowski, Warszawa 2002.

 

RACZYŃSCY herbu Nałęcz

Dobrzycka S. A., Poznańscy Medyceusze. Rodzinny portret Raczyńskich, Studia Muzealne z. 12: 1997, s. 115-120.

 

ROGALIŃSCY herbu Łodzia

Szymański A., Ziemiańskie rodziny Morawskich i Rogalińskich, Dobrzyckie Studia Ziemiańskie, nr 5: 2015, s. 68-85.

 

RÖMEROWIE herbu Romer

Nie ustawajmy więc w ochocie pisania. Z dziejów Römerów na Litwie, opr. D. Kamolowa, Warszawa 1992.

Pasmo czynności biegiem lat idące. Z dziejów Römerów na Litwie, opr. A. i A. Rosnerowie, Warszawa 1992.

 

ROSTWOROWSCY herbu Nałęcz

Bajer M., Rostworowscy. Cz. 1 (Obfitość), Forum Akademickie, R. 17: 2010, nr 11, s. 62-63.

Bajer M., Rostworowscy. Cz. 2 (Linia artystów), Forum Akademickie, R. 17: 2010, nr 12, s. 64-65.

Janik B., Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry. Chocieszewice, Gębice, Gostyń, Kobylepole, Pępowo, Smogorzewo, Wydawy, Gębice, Popowo 2011.

 

SCZANIECCY herbu Osoria

Dygdała J., Nawra Kruszyńskich i Sczanieckich. Studium z dziejów szlachty i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej, Toruń 1990.

Ród Sczanieckich herbu Osoria na portretach. Przodkowie i potomkowie. W 200. rocznicę urodzin Emilii Sczanieckiej, opr. red. A. Pawlik, W. Pawlik, Szczaniec 2004.

 

SIEWIERSCY herbu Ogończyk

Ciemniewska M., Dzieje rodzin w Olszowie, Raduchowie, Kopydłowie 1800-2009. Siewierscy herbu Ogończyk, Chrzanowscy herbu Nowina, Daszkiewiczowie herbu Korybut, Poznań 2011.

 

SKARBEK WOYCZYŃSCY herbu Awdaniec

Schirmer M., Skarbek Woyczyńscy – przyczynek do historii rodziny, Wiadomości Ziemiańskie, nr 2: 2000.

 

SKÓRZEWSCY herbu Drogosław

Nowicki R., Skórzewscy. Właściciele dóbr łabiszyńskich. Rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa, Toruń 2002.

 

STABLEWSCY herbu Oksza

Kwilecki A., Stablewscy herbu Oksza. Między dworem i Kościołem, Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, t. 4: 2009, s. 245-262.

 

SULIŃSCY herbu Jastrzębiec

Wójtowicz A., Ród Sulińskich. Linia sieradzko-mazowiecka, Bytom 2009.

 

SZLICHTINGOWIE

Dworaczek W., Szlichtingowie w Polsce, Warszawa 1938.

 

SZUŁDRZYŃSCY herbu Zadora

Leitgeber S., Szułdrzyńscy, Gens, 1999/2000, s. 1-10.

 

SZUMANOWIE

Ustawy Związku Rodzinnego Szumanów, Poznań 1913.

 

ŚWIĘCICCY herbu Jastrzębiec

Dworzaczek W., Święciccy w Wielkopolsce, Kórnik 2014.

 

TACZANOWSCY herbu Jastrzębiec

Grabkowska M., Wspomnienie o rodzinie Taczanowskich, mps w posiadaniu autorki (Poznań).

 

TARNOWSCY herbu Leliwa

Tarnowski S., Genealogia Tarnowskich, Helsztyńskich i Jarosławskich herbu Leliwa, b.m. 1912.

 

TRZCIŃSCY herbu Ślepowron

Fogel J., Ziemiański mecenat archeologiczny na Kujawach. Trzcińscy z Ostrowa nad Gopłem, Ziemia Kujawska, t. 16: 2003, s. 53-77.

 

TRZEBIŃSCY herbu Szeliga

Łaniecki S., Memoria post mortem. Z dziejów rodu Trzebińskich i Mlickich, Sępólno Krajeńskie 2009.

 

TURNOWIE herbu własnego (Kotwice)

Fogel J. Mielżyńscy i Turnowie w kręgu starożytników XIX wieku, Poznań 2002.

Materiały zgromadzone przez Jana Turno do genealogii rodziny (także Grabowscy h. Zbiświcz), Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 12946.

Monografia rodziny Turnów herbu Trzy Kotwice, Objezierze 1869, rkps w zbiorach prywatnych Andrzeja Turny w Poznaniu.

Pawłowska K., Stanisław Turno (1866-1943) z Objezierza. Działalność gospodarcza i polityczna w okresie zaboru pruskiego, Poznań 1997, mps w Instytucie Historii UAM w Poznaniu.

Turno P., Dwór objezierski w świadomości współczesnych mieszkańców Objezierza, Poznań 1986, mps w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu.

 

WIERZBICCY herbu Nieczuja

Wierzbiccy herbu Nieczuja w ziemi chełmskiej, drohickiej i łomżyńskiej. Dzieje rodziny w XIV-XX w., pod red. B. Wojciechowskiego, Warszawa 1995-1996, mps.

 

WYBICCY herbu Rogala

Kowalkowski J., Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku. Studium genealogiczno-majątkowe, Warszawa 2015.

 

ZAŁUSCY herbu Junosza

Kwilecki A., Załuscy w Iwoniczu 1799-1944, Kórnik 1993.

 

ZIOŁECCY herbu Pobóg

Leitgeber S., Ziołeccy, Gens, 2002, s. 39-56.

 

ZNANIECCY herbu Lubicz

Dietl J., Znanieccy z Łąkocina, Góry, Jaront i Witów na Kujawach, Łódź-Żabiczki 1998.

 

ŻELEŃSCY herbu Ciołek

Sroczyński Z., Żeleńscy. Rodowód, Warszawa 1997.

 

ŻÓŁTOWSCY herbu Ogończyk

Leitgeber S., Rodzina Żółtowskich, Kronika Miasta Poznania, 1999, nr 2, s. 356-366.

Leitgeber S., U Adamów Żółtowskich, Życie i Myśl, 1996, nr 2, s. 49-58.

Monografia Rodu Żółtowskich herbu Ogończyk, zebrał i opr. F. A. Żółtowski, Warszawa 1914.

Związek Rodziny Żółtowskich, Poznań b.r.

Żółtowski J., Rodzina Żółtowskich w ciągu stulecia (odnoga urbanowska), Poznań 1939.

 

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER