MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

CENY BILETÓW

Bilet normalny 10 zł
Bilet ulgowy 5 zł
Dzieci i młodzież do lat 16 1 zł
Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny
   
Wynajęcie przewodnika 25 zł

 

Ważne informacje

1. Muzeum serdecznie zaprasza do indywidualnego zwiedzania w soboty – dzień bezpłatnego wstępu.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 10 czerwca 2008 r. Dz. U. nr 160 poz. 994:
- ulgi w opłacie za wstęp przysługują uczniom, studentom, osobom powyżej 65 r. ż., emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, nauczycielom, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, kombatantom,
- zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, pracownikom muzeów.
3. Uprzejmie informujemy, że w Muzeum honorowana jest Wielkopolska Karta Rodziny. Wraz z nią gwarantujemy:
- wstęp do Muzeum: dzieci - 1 zł od osoby,
- wstęp do Muzeum: rodzice – bezpłatnie,
- bezpłatny udział w imprezach biletowanych, których organizatorem jest Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

 

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
NEWSLETTER